Ympäristö ja liiketoiminta - kestävä kehitys osaksi yritysmaailmaa

Ympäristö ja liiketoiminta -tutkimusryhmä keskittyy ympäristöliiketoiminnan tutkimukseen sekä kestävän kehityksen näkökulmien yhdistämiseen yrityksen päätöksentekoon.

Tutkimuskohteita ovat muun muassa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian liiketoimintamallit, cleantech-ratkaisuliiketoiminta, lisäarvon yhteisluonti, bottom-of-the-pyramid –liiketoiminta, ekosysteemipalveluiden vaikutus liiketoimintaan, hiilimarkkinat sekä yritysvastuun kehittämisen eri menetelmät.

Innovatiisivuutta julkisiin investointeihin

Lisäksi tutkimusryhmämme on mukana luomassa kokonaisvaltaista näkemystä uudenlaisista rakentamis- ja energiaratkaisuista yhteiskunnan tarpeisiin. Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin -hankkeessa edistetään kunnallisten toimijoiden valmiuksia omaksua uusia toimintatapoja ja kestävän kehityksen periaatteita konkreettisten case-esimerkkien avulla. Lue lisää

Lisätiedot

Professori Lassi Linnanen
p. 050 550 3305
etunimi.sukunimi@lut.fi