Tutkimus - LUT School of Engineering Science

LUT School of Engineering Science erottuu kilpailijoistaan reaalielämän ongelmiin pohjautuvalla osaamisellaan. Yksikkömme kehittää entistä turvallisempia, ekologisempia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja sekä luo innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuteen ja sen eri tuotantovaiheisiin.

Tutkimuksessamme yhdistyvät tekniikka, luonnontieteet, insinööri- ja talousosaaminen. Ratkomme niiden avulla globaaleja tulevaisuuden haasteita, kuten energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä kehitämme uusia sovelluksia ja liiketoimintamalleja bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun, säätieteen ja digitaalisen median piirissä. Erotustekniikat ja tieteellinen laskenta ovat yksikkömme erityinen vahvuus.

Projekteihimme voit tutustua LUT Research Portalissa.

Tuloksellinen tutkimus, uudet innovaatiot ja nopea sovellettavuus ovat tavaramerkki, josta yksikkömme tunnetaan.

LUT School of Engineering Science koordinoi CST-tutkimusyksikköä:

CST edistää yritysten ja tiedemaailman välistä yhteistyötä sekä toimii kansainvälisenä verkostoitumiskanavana erotustekniikan alalla.

Ota yhteyttä

LUT School of Engineering Science
PL 20, 53851 Lappeenranta

dekaani Riina Salmimies
Puh. 045 631 0917
etunimi.sukunimi@lut.fi

varadekaani Lea Hannola
Puh. 040 822 3982
etunimi.sukunimi@lut.fi