Magneettiset puolijohteet

Fysiikan laboratoriossa on panostettu tiiviiseen Venäjä-yhteistyöhön. Magnetismin tutkimusryhmässä tutkitaan puolijohteiden magneettisia ja johtavuusominaisuuksia, erityisesti spintroniikan osa-alueella.

Laboratorion uusimpia tukimuskohteita ovat hiilen nanopartikkelit, joissa on havaittu kiinnostava ferromagneettinen käyttäytyminen. Lisäksi tutkitaan laskennallisesti Pnictide- ja HTSC-suprajohteiden ominaisuuksia sekä Dendrimereiden dynamiikkaa.