Neste-kiinteä -erotus

Erotustekniikka kokonaisuudessaan on tärkeässä asemassa niin ympäristö- kuin energia-asioissa. Ympäristönsuojelu ja raaka-aineiden tehokas hyötykäyttö edellyttävät huippuunsa kehitettyjä erotustekniikoita.

Kemian- ja kaivosteollisuuden ollessa yksi energiaintensiivisimmistä nyky-yhteiskunnan tunnusmerkeistä uudet erotustekniikat ja niiden perustutkimus voivat tarjota ratkaisuja myös tulevaisuuden energiakysymyksiin.

Nesteen ja kiintoaineen erotus on eräs yleisimmistä kemian- ja kaivosteollisuuden yksikköprosesseista, ja se on perinteisesti ollut myös yksi kemiantekniikan tärkeimmistä tutkimusaiheista LUT:ssa.

Nesteen ja kiintoaineen erottamisella energiatehokkaampi tulevaisuus

Kasvavista energiahinnoista ja yhä niukemmista vesivaroista johtuen erotusprosesseissa on välttämätöntä pyrkiä entistä voimakkaammin energiaa ja vettä säästäviin ratkaisuihin.

Lisäksi erotusprosessien lopputuotteille asetetut laatuvaatimukset tiukkenevat jatkuvasti uusien prosessi-innovaatioiden (muun muassa bioprosessit ja nanoteknologia) samanaikaisesti asettaessa haasteita erotusoperaatioiden suorituskyvylle.

Tärkeimmät neste-kiinteä -erotuksen tutkimuskokonaisuudet

  • Suodatusominaisuuksien ennustaminen
  • Neste – kiinteä -erotuksen osaprosessit
  • Kokeellisten menetelmien kehitys
  • Laitteistojen ja suodinmateriaalien tutkimus ja kehitys

Neste-kiinteä -ryhmän tutkimusvalmiudet

Kemiantekniikka on tunnetusti empiirinen tieteenala, ja se osaltaan vaatii myös kokeellisen työn tekemistä. Kokeellisen työn minimoimiseksi tutkimusryhmän jäsenet soveltavat tutkimuksessaan koesuunnittelun hyväksi havaittuja periaatteita.

Neste-kiinteä-erotuksen ilmiöiden tutkimista varten tutkimusryhmällä on käytössään lukuisa joukko erilaisia laboratorio- ja pilot-mittakaavan laitteita, jotka yhdessä luotettavien analyysimenetelmien kanssa luovat pohjan ilmiöiden mallintamiselle.

Mallinnus ja perusilmiöiden tulkinta ovat elintärkeässä asemassa tutkimusryhmän työssä. Vaikka neste-kiinteä-erotuksen perusilmiöt ovat laajasti tutkittuja, paljon on vielä kartoittamatta erilaisten suodinmateriaalien sekä lietteiden vuorovaikutusten karakterisoinnissa, biomateriaalien suodatuksessa sekä eri ilmiöiden matemaattisessa mallinnuksessa.

Tutkimusryhmän työ koostuu kolmesta pääkokonaisuudesta

  • Laboratoriokokeet
  • Analyysit
  • Mallinnus

Lisätiedot ja tutkimusryhmä

Professori, TkT Antti Häkkinen,
p. 040 354 3218

Tutkimusinsinööri, TkT Mikko Huhtanen
 

etunimi.sukunimi@lut.fi