Näytämme tietä ja luomme uutta tieteen avulla

LUTin tutkimus keskittyy ajankohtaisiin tekoja vaativiin asioihin. Etsimme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, tuuli- ja aurinkovoiman edistämiseen, ravinteiden ja jätteiden kierrätykseen, puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen sekä kestävään liiketoimintaan.

Vahvuuksiamme ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat metallirakenteet erityisesti arktisissa oloissa.
Vihreä kemia, erotustekniikat ja tieteellinen laskenta ovat erityinen vahvuutemme.

Tuotamme myös uusia menetelmiä datan jalostamiseen entistä nopeammin ja monipuolisemmin. Digitalisoituvassa maailmassa lisäarvo syntyy ohjelmistoilla, jotka osaavat yhdistää dataa ja palveluita uusilla ja ennennäkemättömillä tavoilla.

Yrittäjämäinen yliopisto

Kestävän kilpailukyvyn luominen vaatii tiivistä yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä. Tavoitteemme on olla Suomen ensimmäinen OECD-kriteeristön täyttävä yrittäjämäinen yliopisto.

Talouden tutkimuksemme painottuu entistä enemmän vastuulliseen liiketoimintaan ja pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukemiseen. Keskeisiä tutkimuskysymyksiämme ovat, millaiset strategiat, liiketoimintamallit ja verkostot mahdollistavat kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.

Luomme tutkimuksen avulla myös uusia malleja ja prosesseja organisaatioiden käyttöön. Tutkimme lisäksi hankintoja, innovaatioiden leviämistä, cleantech-alan kehitystä ja kaupallistamista.

Maantiede ja pitkäaikainen kokemuksemme ovat tehneet LUTista myös Venäjä-tuntijan. Tutkimuksemme fokus tällä saralla on Venäjän talouden potentiaalin kehittäminen. 

Tavoitteemme on lisätä tutkimuksemme laatua, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä kilpaillun rahoituksen määrää jatkuvasti − ja täten vakiinnuttaa asemamme kansainvälisesti. Kuulumme jo nyt maailman parhaiden yliopistojen joukkoon (THE World University ja QS rankingit).

Etsimme vastauksia avainkysymyksiin:LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot