Energiamarkkinat ja aurinkotalous

Energiamarkkinoiden ja aurinkotalouden tutkimusalan tohtorikoulutuksen tutkimusteemat ovat tyypillisesti kokonaisvaltaisia energiamurrokseen liittyviä teknis-taloudellisia tarkasteluja. 

Tutkimuskysymykset liittyvät älykkäisiin sähköverkkoihin, energiamarkkinoiden markkina- ja ansaintamalleihin, uusiutuvaan hajautettuun energiaan (aurinko, tuuli, vesi, bio), energiavarastoihin (akut, vesi- ja lämpövarastot, superkondensaattorit, vauhtipyörät, power to X), kysynnän joustoon, eri energiajärjestelmien (sähkö, lämpö, jäähdytys, kaasu) integraatioon, energiajärjestelmien regulaatioon, ilmastomuutoksen hallintaan ja edellä mainittuja toimintoja sisältävien energiajärjestelmien tekniseen ja taloudelliseen mallintamiseen.

Innostus tekniikkaan, talouslaskentaan sekä optimointitehtävien matemaattiseen mallintamiseen antavat hyvän pohjan tohtoritutkinnon suorittamiselle.  

Lisätietoja

Energiamarkkinat ja aurinkotalous
professori Jarmo Partanen
tel. +358 40 506 6564
jarmo.partanen@lut.fi