Kestävyystutkimus

Kestävyystutkimuksen tavoitteena on kehittää nykyistä toimintaa ja tuotejärjestelmiä kestävämpään suuntaan, ja luoda menetelmiä järjestelmien kestävyysnäkökohtien arvioimiseksi ja kehittämiseksi.  Kestävää kehitystä uhkaavien riskien hallitsemiseksi on välttämätöntä, että monille nykyisille tuotanto- ja kulutustavoille löydetään kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot.

Kestävyyttä edistävien ratkaisujen luominen edellyttää systeemiajattelua ja kykyä yhdistää erilaisia tekniikoita erilaisissa sovelluskohteissa. Kestävyystutkimus edellyttääkin tuote- tai palveluketjujen eri osa-alueiden tarkastelemista kokonaisuutena koko elinkaaren kattavasti. Tällaisia osajärjestelmiä ovat muun muassa valmistusprosessit, energiajärjestelmät, jätehuoltojärjestelmät, kuljetusketjut sekä kemikaalien ja materiaalien tuotanto. Elinkaarimallintaminen ja systeeminen muutos ovat keskeisiä menetelmiä. Kestävyystutkimukseen kuuluu myös liiketoimintanäkökulma, jossa lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen liiketoimintaan kestävyyttä edistämällä.

Kestävyystutkimuksen tutkimusalalla tehtävä väitöskirja liittyy aiheeltaan kiinteästi tutkimusryhmien fokusoimiin osaamisalueisiin ja käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin ja -ohjelmiin. Rahoitus tutkimusryhmissä tehtävään tutkimukseen haetaan erikseen kansallisista (Suomen Akatemia, TEKES, aluekehitysrahastot, säätiöt) sekä kansainvälisistä (EU, Pohjoismaiset rahastot jne.) lähteistä sekä alan yrityksiltä. Väitöskirjan voi tehdä myös työn ohessa. Silloinkin tekijä pyritään kytkemään mahdollisimman tiiviisti olemassa olevien tutkimusryhmien toimintaan.

Tohtoriopiskelijoita kannustetaan kansainvälisyyteen. Tutkimusta tehdään usein yhteisprojekteissa suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä suomalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmissä työskentelee eri kansallisuuksia, ja valtaosa väitöskirjatyöntekijöistä vierailee muutaman kuukauden jakson tutkijavierailulla ulkomaalaisessa yhteistyöyliopistossa. Tohtorikoulutettavat ovat suorittaneet kansainvälistymisjaksojaan mm. Berkeleyssä Kaliforniassa, DTU:lla Tanskassa sekä Stuttgartin ja Kaunasin yliopistoissa.  Lisäksi tohtorikoulutettavat pääsevät osallistumaan kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja opintojaksoille.

Lisätietoja

Kestävyystutkimus
Professori Risto Soukka
tel. +358 400 723 094
risto.soukka@lut.fi