Konetekniikka

Konetekniikan tutkimusala keskittyy nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin, mekatroniikkaan sekä tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja analyysiin.

Nykyaikaisten valmistusmenetelmien tutkimus painottaa automatisoitua valmistusta, levytyötekniikkaa ja hitsausta. Hitsaustutkimuksen keskeisiä aiheita ovat hitsausliitoksen väsymiskestävyys ja suorituskyky arktisilla alueilla.

Mekatroniikan merkittävimpiä tutkimusalueita puolestaan ovat älykkäät ohjausjärjestelmät, ihminen-kone käyttöliittymät, robotiikka sekä innovatiiviset koneiden tehonsiirtoratkaisut.

Monikappaledynamiikka, epälineaarinen elementtimenetelmä ja roottoridynamiikka ovat tärkeällä sijalla tietokoneavusteisessa suunnittelussa ja analyysissä, ja niitä sovelletaan ongelmanratkaisuun biomekaniikan, multifysiikan ja rakenteiden kestävyyden alueilla.

Konetekniikan tutkimusala toimii läheisessä yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa:

 • University of Illinois at Chicago (USA)
 • Universidad de Sevilla (Espanja)
 • Johannes Kepler Universität Linz (Itävalta)
 • TU Delft (Alankomaat)
 • Universidad de La Coruña (Espanja)
 • Lunds Universitet (Ruotsi)
 • Pusan National University (Korea)
 • University of Michigan (USA)
 • Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (Kiina)
 • Aarhus Universitet (Tanska)
 • Tokyo University of Science (Japani)
 • University of Science and Technology of China (Kiina)
 • Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Venäjä)
 • Samara University (Venäjä)

Tutkimusyhteistyötä näiden yliopistojen kanssa ylläpidetään opiskelijavaihdon kautta.

Konetekniikan tutkimusalalta valmistuneet tohtorit ovat menestyksekkäästi löytäneet työtä yliopistomaailmasta tai teollisuudesta.

Lisätietoja

Konetekniikka
Professori Heikki Handroos
tel.+358 40 510 7599
heikki.handroos@lut.fi