Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

LUT-yliopisto linjaa laatupolitiikassaan yliopiston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat periaatteet:

  • Yliopisto toteuttaa tehtäviään ja toimintojaan arvojensa ja strategiansa mukaisesti, henkilöstön ja opiskelijoiden työhyvinvointia edistävästi.
  • Yliopiston toiminta ja johtaminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.
  • Yliopistossa ylläpidetään laadunhallintajärjestelmää, joka varmistaa, että yliopisto voi suorittaa tehtävänsä vastuullisesti, läpinäkyvästi, tehokkaasti ja korkealaatuisesti ja sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen.
  • Rehtori vastaa laatujärjestelmän kokonaisuudesta, mutta kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä on omat laadunhallintaan liittyvät vastuut oman tehtävänsä ja roolinsa mukaisesti.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) ulkoisen auditoinnin kolme kertaa, 2009, 2015 ja 2021. Auditointi on voimassa kuusi vuotta, kesäkuulle 2027. Kansainvälisen auditointiryhmän tekemä arviointi on luettavissa KARVIn julkaisemassa arviointiraportissa

Kansainväliset akkreditoinnit

Useat LUTin tutkinto-ohjelmat ovat läpäisseet kansainvälisen akkreditoinnin. Kansainvälisten akkreditointien myötä LUT vahvistaa koulutuksen laadunvarmistusta sekä tutkintojen kansainvälistä tunnistettavuutta ja vertailtavuutta.

Akkreditoinnit ovat tae LUTissa suoritettujen tutkintojen korkeasta laadusta, kansainvälisten standardien mukaisuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Lisätiedot

Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot