Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

LUT-yliopisto linjaa laatupolitiikassaan yliopiston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat periaatteet:

  • toiminta ja johtaminen perustuvat jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen
  • yliopisto toteuttaa tehtäviään ja toimintojaan strategian mukaisesti sekä henkilöstön ja opiskelijoiden työhyvinvointia edistävästi
  • yliopistossa ylläpidetään laatujärjestelmää, joka varmistaa että yliopisto voi suorittaa tehtävänsä läpinäkyvästi, luotettavasti, tehokkaasti ja korkealaatuisesti asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien tarpeet sekä eettiset periaatteet huomioon ottaen
  • rehtori vastaa laatujärjestelmästä, mutta jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on oman tehtävänsä mukaiset laadunhallintaan liittyvät vastuunsa.

Yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) ulkoisen auditoinnin 2015. Auditointi on voimassa kuusi vuotta, huhtikuulle 2021.

Kansainväliset akkreditoinnit

Useat LUTin tutkinto-ohjelmat ovat läpäisseet kansainvälisen akkreditoinnin. Kansainvälisten akkreditointien myötä LUT vahvistaa koulutuksen laadunvarmistusta sekä tutkintojen kansainvälistä tunnistettavuutta ja vertailtavuutta.

Akkreditoinnit ovat tae LUTissa suoritettujen tutkintojen korkeasta laadusta, kansainvälisten standardien mukaisuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Lisätiedot

Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot