Laatuauditointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, on itsenäinen virasto, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Karvi on toteuttanut syksystä 2005 lähtien korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointeja. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Auditoinnin lähtökohtana on arviointimenettely ja kriteeristö, joka pohjautuu eurooppalaisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin.

Karvi on ENQA:n (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ja INQAAHE:n (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) jäsen sekä kuuluu eurooppalaisten korkeakoulujen arvioitsijoiden rekisteriin EQAR:iin (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Arviointikeskuksen nimittämä kansainvälinen auditointiryhmä on auditoinut Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunhallintajärjestelmän keväällä 2021. Auditoinnin perusteella LUTin laadunhallintajärjestelmä täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta 16.6.2027 saakka.

LUTin ulkoista auditointia käsittelevä auditointiraportti on julkaistu arviointikeskuksen julkaisusarjassa. Vuoden 2021 auditoinnin tuloksesta on julkaistu uutinen verkkosivuillamme.

Lisätiedot

Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot