Saavutettavuusseloste

LUT-yliopiston verkkosivut on julkaistu vuonna 2013. Tämän verkkosivuston sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuusselosteessa on arvioitu LUT-yliopiston verkkosivuston sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta. 

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LUT-yliopiston verkkosivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Verkkosivuston puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä.

Saavutettavuuden kehittäminen

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat: 

  • Tekstivastineiden puuttuminen osasta kuvista, linkeistä ja muista elementeistä
  • Värien käyttö ainoana visuaalisena keinona osassa linkkitekstejä
  • Joissain sivuston elementeissä on tavoitetasoa heikompi kontrasti
  • Tekstin kokoa ei voi suurentaa 200 %:iin asti ilman sisällön ja toiminnallisuuden menettämistä
  • Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
  • Valikon käytettävyys näppäimistöltä
  • Toistuvien osioiden ohitus

LUT-yliopisto on uudistamassa verkkosivustonsa muutaman vuoden sisällä. Tulevan uudistuksen vuoksi LUT-yliopiston nykyinen verkkosivusto ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia, sillä laaja-alaista verkkosivuston parannustyötä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä poistuvaan verkkosivustoon.

Saavutettavuutta parantavia muutostöitä tehdään tarvittaessa myös olemassa olevaan verkkosivustoon muutostöiden kustannustaso ja tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia LUT-yliopiston verkkosivujen kehittämisestä. Verkkosivustoja koskevat yhteydenotot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen media@lut.fi.

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien LUT-yliopiston saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Kantelun tai selvityspyynnön tekeminen LUT-yliopiston verkkosivuston osalta on mahdollista 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavuusseloste on laadittu 22.1.2020. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot