Organisaatio

LUT-yliopisto on noin 930 henkilön työyhteisö.

Julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Teresa Kemppi-Vasama.

Rehtori Juha-Matti Saksa johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta. Yliopistolla on rehtorin lisäksi kaksi vararehtoria. Jaana Sandström vastaa koulutuksesta ja Jari Hämäläinen tutkimuksesta ja innovaatioista. Vararehtori Sandström toimii myös rehtorin sijaisena. 

Tutkimusalustat

 • AMBI – Analytics-Based Management for Business and Manufacturing Industry.
  Tutkimme valmistavan teollisuuden älykkäitä teknologioita, digitalisaatiota ja liiketoimintaa data-analytiikkaa soveltaen. Tutkimuksemme avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään ja kestävää arvonluontia digitaalisessa taloudessa.
   
 • GREENRENEW – Green Hydrogen and CO2 for Industry Renewal.
  Rakennamme siirtymää uusiutuviin lähteisiin perustuvaan hiilineutraaliin teollisuuteen. Luomme kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuden uusiutumiseen tarvitsemissa avainteknologioissa. Ratkaisujen keskiössä ovat vihreä vety ja ongelman sijaan raaka-aineena nähtävä hiilidioksidi.
   
 • INERCOM – Integrated Energy Conversion Machinery.
  Tuemme siirtymää kohti hiilineutraalia maailmaa luomalla ennätyksellisen tehokkaita ratkaisuja energian muuntolaitteisiin.
   
 • MORE SIM - Modelling reality through simulation.
  Keskitymme virtuaalijärjestelmiin, jotka muodostuvat ihmisen, koneen ja ympäristön kokonaisuuksista. Tarjoamme simulointiin perustuvia ratkaisuja teollisuuden kestävän kasvun tukemiseksi.
   
 • SCI-MAT - Sustainable circularity of inorganic materials
  Tarkastelemme metallien ja teollisuusmineraalien kiertotalousmalleja hyödyntämällä yhdyskunta- ja elektroniikkajätteitä sekä kaivosten ja muun teollisuuden sivuvirtoja raaka-aineina. Luomme uudelleen hyödynnettäviä materiaaleja mekaanisten sekä hydrometallurgisten prosessien avulla.

Schoolit

LUTissa on kolme akateemista yksikköä:

Yliopistokollegio

Lakisääteisten tehtävien lisäksi yliopistokollegion tehtävänä on ylläpitää tiedepoliittista keskustelua yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa sekä päättää hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden määräytymisen perusteista.

Yliopistokollegion lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valita jäsenet yliopiston hallitukseen ja vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot