Työelämäprofessorit

Professor of practisen tehtävä on kansainvälinen käytäntö. Tehtävään valitaan tyypillisesti korkeatasoinen käytännön osaaja, kuten elinkeinoelämän tai julkisen sektorin johtaja, jolla on asiantuntemusta ja vaikuttavuutta yliopiston kannalta merkittävillä aloilla. Kaikki työelämäprofessorien tehtävät ovat osa-aikaisia.

Tarkoituksena on jakaa ja siirtää käytännön ajankohtaista tietoa opetuksen ja alan kehittämiseen sekä rakentaa verkostoja elinkeinoelämään ja vahvistaa yhteiskuntasuhteita.

Jamie Hyneman

Myytinmurtajistakin tuttu keksijä ja tuotekehittäjä Jamie Hyneman on nimitetty LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi 15.11.2021 alkaen.

Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien. Hänen mukaansa on nimetty Lappeenrannan kampuksella sijaitseva J. Hyneman Center (JHC), jossa opiskelijat voivat tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sekä rakentaa ja testata prototyyppejä. Verstas on avoinna kaikille LUT-korkeakoulujen opiskelijoille ja työntekijöille.

Hyneman on osallistunut aktiivisesti JHC-pajan toimintaan sen perustamisesta lähtien. Hän on muun muassa ollut mukana valitsemassa pajassa käytettävää teknologiaa, ohjannut opiskelijoiden projekteja.

Työelämäprofessorina Hynemanin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen ja tukea uusien innovaatioiden syntymistä JHC:ssä.

Lue lisää: Jamie Hynemanista LUT-yliopiston työelämäprofessori

Harri Koponen

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Harri Koponen, 46, on nimetty LUT-yliopiston Professor of Practiceksi 1.10.2018 alkaen.

Tuotantotalouteen painottuvassa tehtävässään Koponen vahvistaa yliopiston ja yritysten välisiä suhteita. Digitalisaation asiantuntijana hän myös edistää siihen liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Koponen on urallaan kehittänyt tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia liiketoimintoja Suomessa ja ulkomailla sekä toiminut julkisyksityisen digitalisaation puolestapuhujana. Koposen tavoitteena on saada yritysten ja LUTin asiantuntijoiden välille konkreettisia yhteistyön muotoja.

Yhteiskunnallisella tasolla Koponen peräänkuuluttaa nopeaa osaamisen uusiutumista. Sen onnistumisessa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat merkittävässä asemassa, sillä Suomen vauraus syntyy korkean teknologian osaamisella ja sen mahdollistamalla liiketoiminnalla.

Lue lisää: Uusi Professor of Practice on digitalisaation ja verkostoitumisen asialla

Seppo Remes

Venäjä-asiantuntija Seppo Remes on nimitetty 1.4.2017 alkaen LUT-yliopiston Professor of Practiceksi.

Kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Remes on Suomen johtavia Venäjän talouden, politiikan ja liike-elämän asiantuntijoita. Remes on asunut ja työskennellyt Venäjällä yli kahden vuosikymmenen ajan. Hänen työtehtävänsä sekä merkittävimmät luottamustoimensa liittyvät läheisesti LUTin strategiaan, erityisesti energiaan, liiketoimintaan ja Venäjä-osaamiseen.

Remeksellä on erittäin laaja kokemus Venäjän liike-elämän eri sektoreilta. Hän on myös kokenut hallitusammattilainen. Remes on lisäksi kunniatohtori kolmessa yliopistossa.

Lue lisää: Seppo Remeksestä LUTin Professor of Practise.