Tutkimuspalvelut

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus tehdään kiinteässä yhteistyössä teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa.

Yliopisto on osa innovaatioketjua, jolla saatetaan uutta tietämystä ja tuoreinta tutkimustulosta yritysmaailman ja liike-elämän hyödynnettäviksi.

Yliopiston tutkimuspalvelut tarjoavat kontaktipinnan tutkimuksen tekijöihin. Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää myös yliopiston laboratorio- ja mittauspalveluita ja teettää opiskelijoilla diplomitöitä ja pro gradu –tutkielmia.

Tutkimusyhteistyötä - luottamuksella

Tilaustutkimuksella tarkoitetaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä tutkimus-, selvitys- tai muuta työtä, jonka kustannukset tilaaja maksaa kokonaisuudessaan.

Teollisuuden ja liike-elämän kanssa tehtävä tilaustutkimus toteutetaan luottamuksellisesti, puolueettomasti ja sopimuksenmukaisesti.  Tutkimustulokset ja niitä koskevat immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajan omistukseen tutkimussopimuksen mukaisesti. Tilaustutkimus voi olla laajempi tutkimushanke, pienempi palvelututkimus tai diplomityö.

Käytössämme on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä tarkoituksenmukaiset tilat ja laitteet.

Muu tutkimusyhteistyö

Tilaustutkimuksen ohella teollisuudella ja liike-elämällä on mahdollisuus osallistua myös julkisella rahoituksella rahoitettuihin tutkimushankkeisiin.

Esimerkiksi TEKES:n tutkimushankkeissa yritys voi osallistua pienemmällä osuudella kustannuksiin ja päästä mukaan ohjaamaan tutkimuksen suuntaa ja hyödyntämään tutkimustuloksia ensimmäisten joukossa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa yrityksille lisäksi laboratorio- ja mittauspalveluita. Laitosten monipuolisista tutkimuslaitteistoista ja osaavasta henkilökunnasta löytyy lisätietoa laitosten sivuilta tai niistä voi kysyä tutkimuspalveluiden henkilökunnalta.

Ota yhteyttä

Markku Ikävalko
Johtaja
Innovaatiot ja yrittäjyys
p. 040 149 6204
Markku.Ikavalko@lut.fi