TutkimuspalvelutYliopisto on osa innovaatioketjua, jolla saatetaan uutta tietämystä ja tuoreimmat tutkimustulokset yritysmaailman ja liike-elämän hyödynnettäviksi.

LUT-yliopisto tunnetaan kiinteistä teollisuusyhteyksistään ja relevanteista elinkeinoelämää hyödyttävistä tutkimushankkeistaan.

Yliopiston tutkimuspalvelut tarjoavat kontaktipinnan tutkimuksen tekijöihin. Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää myös yliopiston laboratorio- ja mittauspalveluita ja teettää opiskelijoilla diplomitöitä ja pro gradu -tutkielmia.

Tutkimusyhteistyötä - luottamuksella

Tilaustutkimuksella tarkoitetaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä tutkimus-, selvitys- tai muuta työtä, jonka kustannukset tilaaja maksaa kokonaisuudessaan.

Teollisuuden ja liike-elämän kanssa tehtävä tilaustutkimus toteutetaan luottamuksellisesti, puolueettomasti ja sopimuksenmukaisesti.  Tutkimustulokset ja niitä koskevat immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajan omistukseen tutkimussopimuksen mukaisesti. Tilaustutkimus voi olla laajempi tutkimushanke, pienempi palvelututkimus tai diplomityö.

Tutkimustyön toteuttaa osaava ja motivoitunut henkilökunta tarkoituksenmukaisia laitteita ja tiloja hyödyntäen.

Muu tutkimusyhteistyö

Tilaustutkimuksen ohella teollisuudella ja liike-elämällä on mahdollisuus osallistua myös julkisella rahoituksella rahoitettuihin tutkimushankkeisiin. Tällöin osa rahoituksesta tulee julkisesta lähteestä (esimerkiksi Business Finland tai EU) ja osa hankkeeseen osallistuvilta partnereilta. Hankkeen toteutukseen osallistuvat yliopisto ja yritykset kukin omalla panostuksellaan.

Julkisesti rahoitettujen tutkimushankkeiden tulokset ovat pääasiassa avoimia. Tulosten suojaamisesta, hyödyntämisestä ja korvauksesta sovitaan erikseen.

LUT-yliopisto tarjoaa yrityksille lisäksi laboratorio- ja mittauspalveluita. Laitosten monipuolisista tutkimuslaitteistoista ja osaavasta henkilökunnasta löytyy lisätietoa laitosten sivuilta tai niistä voi kysyä tutkimuspalveluiden henkilökunnalta.

Ota yhteyttä

Tanja Grönlund
Tutkimuspalvelujohtaja
Rahoitushakupalvelut
p. 0400 838 859
Tanja.Gronlund@lut.fi

tutkimuspalvelut@lut.fi