Tutkimuksen palvelutYliopisto on osa innovaatioketjua, jolla saatetaan uutta tietämystä ja tuoreimmat tutkimustulokset yritysmaailman ja liike-elämän hyödynnettäviksi.

LUT-yliopisto tunnetaan kiinteistä teollisuusyhteyksistään ja relevanteista elinkeinoelämää hyödyttävistä tutkimushankkeistaan.
LUTin tutkimuksen palveluyksikkö tarjoaa kontaktipinnan tutkimuksen tekijöihin. Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää myös yliopiston laboratorio- ja mittauspalveluita ja teettää opiskelijoilla diplomitöitä ja pro gradu -tutkielmia.

Tutkimusyhteistyötä - luottamuksella

Tilaustutkimuksella tarkoitetaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä tutkimus-, selvitys- tai muuta työtä, jonka kustannukset tilaaja maksaa kokonaisuudessaan.

Teollisuuden ja liike-elämän kanssa tehtävä tilaustutkimus toteutetaan luottamuksellisesti, puolueettomasti ja sopimuksenmukaisesti.  Tutkimustulokset ja niitä koskevat immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajan omistukseen tutkimussopimuksen mukaisesti. Tilaustutkimus voi olla laajempi tutkimushanke, pienempi palvelututkimus tai diplomityö.

Tutkimustyön toteuttaa osaava ja motivoitunut henkilökunta tarkoituksenmukaisia laitteita ja tiloja hyödyntäen.

"Emme olisi päässeet markkinoille niin nopeasti kuin yhteistyön avulla pääsimme."

Yrittäjä Jukka Itkosen Itula Oy sai apua LUTilta, kun lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät menivät kaupaksi, mutta sillä ei ollut valmistamiseen tarvittavaa osaamista ja kokemusta.

Lue lisää

Muu tutkimusyhteistyö

Tilaustutkimuksen ohella teollisuudella ja liike-elämällä on mahdollisuus osallistua myös julkisella rahoituksella rahoitettuihin tutkimushankkeisiin. Tällöin osa rahoituksesta tulee julkisesta lähteestä (esimerkiksi Business Finland tai EU) ja osa hankkeeseen osallistuvilta partnereilta. Hankkeen toteutukseen osallistuvat yliopisto ja yritykset kukin omalla panostuksellaan.

Julkisesti rahoitettujen tutkimushankkeiden tulokset ovat pääasiassa avoimia. Tulosten suojaamisesta, hyödyntämisestä ja korvauksesta sovitaan erikseen.

LUT-yliopisto tarjoaa yrityksille lisäksi laboratorio- ja mittauspalveluita. Laitosten monipuolisista tutkimuslaitteistoista ja osaavasta henkilökunnasta löytyy lisätietoa laitosten sivuilta tai niistä voi kysyä tutkimuksen palveluiden henkilökunnalta.

Palvelut Lappeenrannan kampuksella

Tutustu LUTin yrityksille suunnattuihin palveluihin linkistä avautuvan alustan kautta. Alusta kuvaa palveluja, joiden toimipiste on LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella Skinnarilassa.

Alustalta löydät tietoa kemiantekniikan analyysipalveluista, yliopiston laitekannasta sekä tutkimuslähtöisistä palveluista. Tutkimuslähtöisiä palveluitamme ovat 3D-tulostuspalvelut, pakkaustekniikan suljenta- ja konvertointitutkimus sekä energiatekniikan virtauksen analysointipalvelut. 

Palvelut on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta ovat kaikenkokoisten yritysten hyödynnettävissä.

 

LUT-yliopiston, Business Mill:n ja Mäkelän Takomo Oy:n yhteistyön tuloksena syntyi uusi kaupallinen, patentoitu tuoteperhe.

"Yliopiston tekemän kehitystyön johdosta pystymme jatkossa tehostamaan tuotantoa ja vastaamaan nopeammin suurempiinkin tilauseriin."
- Ari Mäkelä, Mäkelän Takomo Oy
 

Ota yhteyttä

Tanja Grönlund
Tutkimuspalvelujohtaja
p. 0400 838 859
Tanja.Gronlund@lut.fi

tutkimuspalvelut@lut.fi