Mikä?

LUT Junior University -Lappeenranta tulee olemaan osa Lappeenrannan peruskoulujen opetussuunnitelmia ja sillä on keskeinen rooli myös Lappeenrannan kaupungin strategiassa. Yhteistyön tavoitteena on mm. herättää lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen, teknologiaan, liiketalouteen ja tutkimukseen sekä tukea lukiolaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Tiivis ja useita kokonaisia ikäluokkia koskettava koulutusyhteistyö yliopiston ja eri koulutusasteiden välillä on poikkeuksellista kansallisesti ja kansainvälisesti.

  • Jokainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi toimintaan ja kurkistamaan yliopistomaailmaan
  • Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä LUT & koulujen opettajat, rehtorit ja opetustoimenjohtaja
  • Lasten ja nuorten osallistaminen ja sitouttaminen (kaupungin strategisiin tavoitteisiin - Greenreality ja YK Agenda 2030)
  • Kotikansainvälistymisen edistäminen
  • Laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
  • Jatkuvaa yliopiston strategisiin painopistealueisiin (Puhdas energia, Kiertotalous, Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys) perustuvaa toimintaa, joka on sidottu Lappeenrannan koulujen opetussuunnitelmiin

Kenelle, mitä, miten?

       
       
       
       
       

Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että toimintaan osallistuu vuositasolla noin 2100 oppilasta, 200 opettajaa sekä noin 1200 lukiolaista. Ja näiden lisäksi myös kaikki kaupungin esiopetukseen osallistuvat oppilaat. Opettajille järjestetään tarvittavat koulutukset.

Milloin?

Toiminta on käynnistynyt osassa Lappeenrannan kouluja lukuvuoden 2018-2019 aikana. Mukana ovat tällä hetkellä Skinnarilan esikoulu, Skinnarilan, Lappeen ja Lavolan alakoulut sekä Sammonlahden ja Kesämäen yläkoulut. Näiden lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti Lyseon, Kimpisen ja Imatran lukion kanssa.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen toiminta laajenee koko Lappeenrantaan.

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
koordinaattori
Kati.Koikkalainen@lut.fi
puh. +358 40 584 2793

Ajankohtaista

RoadShow alkanut. Kierrämme marras-joulukuun aikana kaikissa Lappeenrannan peruskouluissa kertomassa LUT Junior University - Lappeenranta kokonaisuudesta.