3.luokka

Vesi -teema

Vesi -teemassa oppilaat perehtyvät veden kiertoon luonnossa, kotitalouksissa syntyvään jäteveteen, vedenkulutukseen ja viemärietikettiin. Vesipäivät ajoittuvat syksyyn ja ne sisältävät seuraavat kouluissa järjestettävät oppitunnit:

  • Veden kierto luonnossa (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Raija Aura / Lappeenrannan kaupunki, opettaja Mirva Koikkalainen)
  • Jäteveden synty, puhdistus ja viemärietiketti (LUT-yliopisto, Kati Koikkalainen)
  • Vesi -teeman kertaus (oman opettajan vetämä, Seppo -pelinä tai paperiversiona)

Näiden lisäksi teemaan sisältyy etukäteistehtävä.

 

Kiertotalous -teema

Kouluille jaetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n laatima Kiertotalous -oppimateriaali. Laatikko sisältää tarvittavat opetusmateriaalit, kuten laminoidut lajitteluohjeet, tehtäväpaperit, tehtävien oikeat ratkaisut ja jätteet lajitteluopetusta varten. Oppimiskokonaisuus toteutetaan kouluissa keväisin ja opettajat koulutetaan materiaalin käyttöön.

Opettajien materiaalit

 

Ota yhteyttä

Laura Jouhkimo
koordinaattori, LUT Junior University
Laura.Jouhkimo@lut.fi
puh. +358 50 307 5942

Toteutettu yhteistyössä