5.luokka

Lappeenrannan 5.luokkalaiset syventyvät LUT Junior Universityn kokonaisuudessa kestävään liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Tavoitteena on kasvattaa lappeenrantalaisten lasten ja nuorten innostusta yrittäjyyteen sekä syventää heidän yrittäjyysvalmiuksiaan. Opetuskokonaisuus tukee opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimistavoitteita ja se on suunniteltu käytävän kouluissa läpi ennen Pikkuyrittäjät -oppimiskokonaisuuden aloittamista.

Opetuskokonaisuus tukee oppilaiden rohkeutta toteuttaa omia ideoitaan ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja, kokeilla erilaisia toimintatapoja ja tarttua haasteisiin. Oppilaat tutustuvat erilaisiin työmuotoihin, joita yritystoiminnassa käytetään ja työskentely kannustaa oppilaita luovaan ja yrittäjämäiseen toimitatapaan. Työskentely kehittää oppilaiden työelämävalmiuksia laajemminkin, kuten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kirjallisia ja suullisia ilmaisutaitoja sekä ongelmanratkaisuvalmiuksia.

Opettajien materiaalit

Ota yhteyttä

Laura Jouhkimo
koordinaattori, LUT Junior University
Laura.Jouhkimo@lut.fi
puh. +358 50 307 5942

Toteutettu yhteistyössä

Pikkuyrittäjät Junnuyliopistossa -hankkeen rahoittajana toimi: