8.luokka

Lappeenrannan yläkouluissa toteutetaan keväisin monialainen oppimiskokonaisuus, jonka aiheena on Kestävä asuminen. Aihepiiri sisältää mm. seuraavia aihealueita: hiilijalanjälki, energiankulutus, energian tuotanto, energiatehokkuus, vedenkulutus, jäteveden puhdistus, kiertotalous, kestävät kulutusvalinnat, älykkäät järjestelmät ja automaatio, kestävä rakentaminen, kestävä liikkuminen, tulevaisuuden asuminen, omien valintojen merkitys, hiilineutraali elämäntapa, jakamistalous ja fiksu asuminen.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutus

Oppilaat opiskelevat aihepiiriä eri oppiaineissa (koulusta riippuen noin 6-40h, mukana esim. matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto, biologia). He myös laskevat oman hiilijalanjäljen, eli perehtyvät asumisen, liikenteen, ruuan, jätteiden ja muun kulutuksen ilmastovaikutuksiin.

Kaikki 8.luokkalaiset vierailevat LUT yliopistolla viikkojen 11 ja 12 aikana. Koulutusohjelmat ja joukko yhteistyökumppaneitamme järjestävät tuolloin kahden tunnin mittaisia Kestävään asumiseen liittyviä työpajoja. Luokan oppilaat jakautuvat noin 3-4 eri työpajaan. Koulussa eri tyopajoissa olleet opettavat toisille työpajan tärkeimmät opit sekä tuottavat työpajasta materiaalia yhteiseen projektiin.

Kevään 2019 työpajoja ovat järjestämässä:

LUT yliopiston koulutusohjelmat:

  • Energiatekniikka (energiantuotanto, ydinvoima)
  • Kauppatieteet (kestävä liiketoiminta)
  • Kemiantekniikka (jäteveden puhdistus, jäteveden ominaisuudet)
  • Tietotekniikka (kestävää asumista edistävä mobiilisovellus)
  • Ympäristötekniikka (kestävät kulutusvalinnat, hiilineutraali elämäntapa)

Yhteistyökumppaneiden työpajat:

Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
koordinaattori, LUT Junior University
Kati.Koikkalainen@lut.fi
puh. +358 40 584 2793

Toteutettu yhteistyössä