Esikoulu

Esikoululaisten opetukseen on laadittu oppimateriaalipaketti, joka sisältää käsikirjoja,kuvakirjoja, tutkimusvälineitä ja toimintavinkkejä aiheista: kiertotalous, puhdas energia ja puhdas vesi. Lapset tutustuvat ja tutkivat aihepiirejä Ekopoliisi -tehtävissä, joissa he käyttävät oikeita tutkimusvälineitä, kuten vedenviratusmittaria, energiankulutusmittaria ja digitaalivaakaa.

Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat mm. oppimisen ja oivalluksen ilo, osallisuus ja toimijuus sekä lapsilähtöiset oppimiskokonaisuudet ja työtavat. Työskentely keskittyy "Tutkin ja toimin ympäristössäni" ja "Kasvan ja kehityn" -tavoitekokonaisuuksien mukaisen oppimisen edistämiseen mm. toteuttamalla tutkivaa oppimista, tukemalla kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja, tutustuttamalla lapsia arjen teknologiaan ja ohjaamalla heitä kestävämpään elämäntapaan. Toiminta liitetään osaksi Lappeenrannan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaa kesällä 2019.

Opettajien materiaalit

Ota yhteyttä

Laura Jouhkimo
koordinaattori, LUT Junior University
Laura.Jouhkimo@lut.fi
puh. +358 50 307 5942

Toteutettu yhteistyössä