Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lahti
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Hakuaika syksyllä 2024 käynnistyviin opintoihin alkaa joulukuussa 2023.

Yrittäjyyden DI-ohjelman oppitunnit toteutetaan Lahdessa arkisin ja ne aikataulutetaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri päiville. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän, mutta läsnäoloa vaativien opintojen lisäksi voit varautua tentteihin, ryhmätöihin ja erilaisiin harjoituksiin.
left

Yrittäjät tuottavat talouteen uusia yrityksiä, innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja. Yrittäjillä ja yrittäjämäisesti toimivilla, oma-aloitteisilla ja osaavilla henkilöillä on suuri rooli Suomen pk-yrityskannan ja julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

Yrittäjyyden maisteriohjelma on rakennettu kahden kantavan teeman ympärille: yrittäjyys ilmiönä ja yrittäjyys toimintana. Ohjelma antaa sinulle näkemyksen yrittäjyydestä ilmiötasolla. Tutustut yrittäjyyden lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin sekä siihen, millaisia valmiuksia yrittäjiltä odotetaan ja miten yrittäjyyttä voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan toimesta. Ohjelman toinen teema keskittyy yritystoimintaan. Tämän osion kantavia teemoja ovat yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät asiat.

Yrittäjyyden maisteriohjelma antaa sinulle akateemisten yrittäjävalmiuksien lisäksi tiedot ja taidot toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Ohjelmasta valmistuneilla onkin laajat tiedot yritysten toiminnasta sekä hyvät valmiudet yritysten uudistamis-, kehittämis- ja johtotehtäviin.

Yrittäjyyden maisteriohjelmaan haetaan tyypillisesti hyvin erilaisilla taustoilla. Kiinnostus yrittämiseen, yrittäjämäiseen toimintatapaan ja yritysten kehittämiseen on vahvuus, joka ylläpitää motivaatiotasi opintojen aikana. Yrittäjäkokemus ei kuitenkaan ole valinnan edellytys. Myös valintasi taustalla oleva tutkinto voi vaihdella.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.

Mitä Yrittäjyyden DI-ohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja professori kertovat opiskelusta Yrittäjyyden maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyden teoreettiseen taustaan ja yrittäjyysilmiön eri osa-alueisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Saat erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Yrittäjyyden maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuaineopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Aiemmista opinnoistasi riippuen opintoihisi saattaa myös kuulua pieni määrä täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle DI-opinnoissa tarvittavat pohjatiedot.

right

Opetus ja opiskelu

left

Ohjelman opetus järjestetään Lahden kampuksella. Halutessasi voit suorittaa kursseja, esimerkiksi sivuaineen, myös Lappeenrannassa ja siten hyödyntää LUTin laaja-alaista osaamista tarpeesi mukaan. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa, mutta tarvittaessa voit aikatauluttaa opintosi omien tarpeidesi mukaan. Tutkinnon suoritat tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Keräämme säännöllisesti palautetta aiempien vuosikurssien opiskelijoilta. Palautteen pohjalta ohjelma on rakennettu niin, että syventymisopinnot ovat kaikille samat, ja valinnanvapaus toteutuu ydin- ja sivuaineopinnoissa. Tämän rakenteen vuoksi pääset etenemään selviä askelmerkkejä pitkin kohti tutkintoa.

Yliopisto-opiskelu on melko joustavaa. Päätät itse tavoiteaikataulustasi, joka mahdollistaa vaikuttamisen opintojen kuormittavuuteen. Opiskelijoinamme onkin niin työssä olevia, osa-aikaisesti työskenteleviä kuin täysipäiväisiä opiskelijoita. Tyypillisesti valtaosa opinnoista suoritetaan työn ohessa, mutta diplomityön ja opintojen viimeistelyä varten otetaan opintovapaata.

Hyödynnämme laajasti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja ja panostamme vuorovaikutteiseen opetukseen. Opiskelijamme arvostavatkin erityisesti luentojen yhteydessä käytäviä keskusteluja, joissa kokeneen osallistujajoukon kokemuksia peilataan opeteltaviin asioihin.

Lähiopetuksen lisäksi esimerkiksi opetusvideot, lukemista ohjaavat kyselyt ja testit sekä erilaiset ryhmissä ja yksin tehtävät harjoitustyöt ovat opetuksemme arkipäivää. Samalla kun käytössä olevan teknologian kehittyminen monimuotoistaa oppimisen tapoja, helpottaa se myös ryhmätöiden tekoa omalta paikkakunnalta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamista helpottaa se, että voit kytkeä opintoja omiin työtehtäviisi esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

right

Ohjelman oppitunnit toteutetaan arkisin ja ne aikataulutetaan loppuviikolle. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen opintosi saattavat kuitenkin sijoittua eri viikonpäiville. Tämä on hyvä huomioida kun suunnittelet opintojasi.

DI-ohjelmassa opiskelu vaatii sekä aikaa että vaivannäköä. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän, mutta läsnäoloa vaativien opintojen lisäksi erilaisia harjoituksia, ryhmätöitä ja tenttejä on runsaasti. Lisäksi hyödyt varmasti siitä, jos pystyt osallistumaan lähiopetukseen ja saamaan luentojen lisäksi myös sen annin, jota opiskelijakollegasi voivat oman kokemuksensa pohjalta tarjota. Jos opintojen kuormittavuus mietityttää, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Video: Opiskelijat kertovat kokemuksistaan ja opiskelusta töiden ohessa.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Uramahdollisuudet

left

Yliopistolähtöinen yrittäjyys on yhä suuremmassa roolissa talouden kehityksessä.

Yrittäjyys läpäisee yhteiskunnan toiminnan rakenteita yhä moninaisemmin ja nousee koko ajan suurempaan rooliin. Yrittäjä on talouden keskeinen toimija perustamalla yrityksiä ja tuomalla markkinoille uusia innovaatioita. Työntekijöiden halutaan toimivan yrittäjämäisemmin. Yrittäjyyskasvatus on jo osa lastenkin arkea uudistuneen opetussuunnitelman myötä. Omistaminen ja omistajaosaamisen puute koetaan haasteeksi pk-sektorin kehitykselle ja myös rahoituksen ja yrittäjyyden edistämiseen tarvitaan korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä.

Yrittäjyyden diplomi-insinöörinä sinulla on osaaminen yrittäjyysilmiön ymmärtämiseen, oman yritystoimintasi kehittämiseen ja liiketoiminnan johtamiseen. Tämän lisäksi sinulle on ovet avoinna myös lukuisiin erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä, kehitysyhtiöissä, rahoituslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmasta valmistuneiden työnimikkeitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, talousjohtaja ja projektijohtaja.

Yrittäjyyden opinnot kattavat laajasti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja täysin tyypillistä yrittäjyyden DI-opiskelijan urapolkua onkin vaikea kuvata. Aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys näyttääkin luovan pohjan hyvin erilaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Vuosien saatossa opiskelijamme ovat perustaneet menestyviä yrityksiä, välittäneet osaamistaan eteenpäin businessenkeleinä ja hallitusammattilaisina sekä toimineet pankeissa ja rahoituslaitoksissa yrityssektorin asiantuntijoina. Opiskelijoitamme on sijoittunut oppilaitoksiin opettajiksi ja he ovat toimineet kuntasektorin asiantuntija- ja päättäjätehtävissä.

right

Ohjelman opinnot tukevat myös suuremmissa yrityksissä toimivien urapolkuja. Yrittäjille ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden omaksua uusia oppeja, luoda verkostoja ja panostaa esimerkiksi sivuopintojen kautta substanssiosaamisen kehittämiseen yrityksen toiminnan kannalta merkittävällä alueella (esimerkkeinä cleantech tai biotalous).

Yrittäjäksi tähtäävälle yliopisto tarjoaa parhaat mahdollisuudet menestyksellisen yritystoiminnan luomiselle ja kehittämiselle. Yliopistot ovatkin nousseet keskeisiksi yrityshautomoiksi. Yliopistossa törmäävät uudet ideat, eri aineiden ja erikoistumisalojen asiantuntijat ja opiskelijat sekä näihin teemoihin kytkeytyvät yritykset. Yliopisto-opiskelu on mahdollisuus verkottua yrittäjämäisesti ja muodostaa moniosaavia start-up tiimejä, kehittää omaa ideaa eteenpäin kohti yritystoiminnan käynnistämistä ja hyödyntää näissä prosesseissa yliopiston uusinta tietoa ja osaamista. Yrittäjyyden opintojen eri kursseilla on mahdollista testata omaan liiketoimintaan liittyviä ideoita ja suunnitelmia.

Yrittäjyyden maisteriohjelma, yhteystiedot

left

Tekniikan suomenkielisten ohjelmien hakijaneuvonta:

hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130
(puhelimitse hakuaikana ma–pe klo 10–13)

Katso myös