Näkymä kirjastosta
Julkaistu 28.6.2023
Päivitetty 28.6.2023

Sivuainekäytännöt vaihtelevat yliopistoittain ja koulutusohjelmittain: osassa koulutusohjelmia sivuaine on pakollinen ja joissain tapauksissa sivuaineen voi suorittaa vapaavalintaisina opintoina. Yhden sijaan sivuaineita voi suorittaa myös useampia.

Sivuaineen eli sivuopintojen valintaan vaikuttaa paitsi oma mielenkiinto, myös mahdolliset urasuunnitelmat. Sivuopinnoilla opiskelija tekee tutkinnostaan oman näköisensä kokonaisuuden ja parhaassa tapauksessa erottuu sillä työmarkkinoilla.

LUTissa opiskelija voi valita oman sivuopintokokonaisuutensa eri koulutusohjelmien tarjoamista vaihtoehdoista. Osa koulutusohjelmista antaa opiskelijalle suosituksia, kun taas osa on rajannut sivuopintojen valikoimaa.

Sivuopinnot suositellaan suoritettavaksi toisena ja/tai kolmantena opiskeluvuotena. Opinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa, mutta niiden soveltuvuus kandidaatin tutkintoon on selvitettävä etukäteen. Opinnot on myös hyväksytettävä tutkintoon etukäteen anomalla.

Opiskelijoita kävelemässä yliopiston pihalla

Kokosimme alle LUTin eri koulutusohjelmien sivuopintovaihtoehdot kandidaatin opinnoissa. Tiedot löytyvät vuoden 2023–2024 opinto-oppaasta (valitse koulutusohjelma, jonka opintojen sisältöön haluat tutustua).

LUTin maisteriohjelmissa sivuopinnot vaihtelevat ohjelmittain. Osassa maisteriohjelmia sivuopintojen laajuinen kokonaisuus on sisällytetty syventymisopintoihin, jolloin erillistä sivuopintokokonaisuutta ei suoriteta. Osassa ohjelmia on myös mahdollisuus suorittaa laaja sivuopintokokonaisuus eli jatkaa kandidaattiopintojen aikana aloitettuja sivuopintoja myös maisterivaiheen sivuopintoina.

Sivuopintovaihtoehdot LUTin kandidaattiohjelmissa

Kauppatieteet

Sivuopintojen laajuus on 24 opintopistettä. Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat:

 • Hankintojen johtaminen
 • Johtaminen
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Laskentatoimi
 • Taloustiede
 • Yritysjuridiikka
 • Digitaalinen kauppa, verkko-opinnot (25 op)
 • Laskennallinen tekniikka
 • Tuotantotalous
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ympäristötekniikka

Energiatekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Energiatekniikan kandidaatin tutkintoon suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

 • Energiatalous
 • Ympäristötekniikka
 • Tuotantotalous
 • Sähkötekniikka

Kemiantekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

 • Ympäristötekniikka
 • Energiatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
Opiskelijoita tekemässä tehtäviä

Konetekniikka

Konetekniikan sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Sivuopinnoiksi valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Energiatalous
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot tekniikan opiskelijoille

Laskennallinen tekniikka

Laskennallisen tekniikan sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ohjelmistotuotanto
 • Energiatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Teollisuustekniikka

Sähkötekniikka

Sivupintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokonaisuudeksi valitaan joko

 • Teollisuuselektroniikka
 • Energiatalous
Opiskelijoita pöydän ääressä

Tietotekniikka

Tietotekniikan sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Koulutusohjelma suosittelee seuraavia kokonaisuuksia:

 • Tuotantotalous
 • Elektroniikka
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot tekniikan opiskelijoille

Tuotantotalous

Sivuopintojen laajuus on 24 opintopistettä. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet ovat:

 • Ohjelmistotuotanto
 • Energia- ja ympäristötekniikan perusteet
 • Kemian prosessitekniikka
 • Konetekniikka
 • Laskennallinen tekniikka

Ympäristötekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia kokonaisuuksia:

 • Energiatekniikka
 • Energiatalous
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Kemia
Opiskelijoita yliopiston käytävällä

Yhteiskunta- ja viestintätieteet

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden kandidaattiohjelmiin sisältyy 35 opintopisteen laajuinen yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opintokokonaisuus, jolloin erillisiä sivuopintoja ei suoriteta.

Opintokokonaisuudessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Energy Systems
 • Climate Change
 • Food Systems
 • Water Pollution and Treatment
 • Digitalization
 • Principles of Economics
 • Transport and Mobility

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right