left

Koronapandemian aiheuttama muutos on lisännyt osaltaan merkittävällä tavalla kierroksia siihen murrokseen, joka muuttaa kaupunkien keskustoja, niiden palveluita sekä kivijalkaliiketoimintaa. Dikkaa-hankkeen tarkoituksena on edesauttaa Lahden kaupungin keskusta-alueen toipumista koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

right

Projektin rahoitus
React EU:n EAKR-toimenpideohjelma

Projektin toteutusaika
1.8.2021 – 31.7.2023

 

Projektin kuvaus

Hankkeessa pyritään nopeuttamaan tyhjien kivijalkaliiketilojen uudelleen käyttöön saamista. Hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja, joilla tyhjiä kivijalkaliiketiloja voidaan muuttaa luonteeltaan aktiivisemmiksi ja informatiivisemmiksi. Digitaaliset ratkaisut tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan ja viestinnän tehostamiseen. Lisäksi hankkeessa mietitään ratkaisuja hyödyntää kivijalkaliiketiloja kulttuurin ja taiteen esiintuontiympäristönä ja kohtaamisalustana.

Projektin tavoitteet

Ensisijaisena tavoitekokonaisuutena on tukea ja edesauttaa Lahden keskusta-alueen toipumista koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

  • Kivijalkaliiketilojen nopeamman käyttöönoton sekä käyttöönoton helpottamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on pyrkiä monialaistamaan kivijalkaliiketilojen käyttöä ja hyödynnettävyyttä sekä tuoda esiin niiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. 
  • Tavoitteena on kehittää ja pilotoida uudenlaisia ratkaisuja hyödyntää kivijalkaliiketilojen kulttuurin ja taiteen esiintuontiympäristönä ja kohtaamisalustana ja edesauttaa kulttuurialan toipumista koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Toisena tavoitekokonaisuutena on ideoida ja kehittää kivijalkaliiketilan yhteyteen uudentyyppisiä digitaalisia ratkaisuita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan, viestinnän ja mainonnan tehostamiseen. 

  • Tarkoituksena on selvittää, suunnitella ja konkretisoida miten digitaalista visualisointia hyödyntämällä keskusta-alueen elinvoimaisuutta voidaan lisätä muuttamalla kivijalkaliiketiloja aktiivisemmiksi ja informatiivisemmiksi ympäristöiksi. 
  • Tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä digitaalisten visualisointien hyödynnettävyydestä keskusta-alueiden elinvoimaisuuden lisääjänä. 

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot