HRO Suunnittelufoorumi on LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratorion koordinoima foorumi vaativien rakenteiden suunnittelijoille, tuotekehittäjille ja tutkijoille. HRO Suunnittelufoorumi on toiminut aktiivisesti vuodesta 1992 lähtien.

Yritysten koot vaihtelevat yhden miehen yrityksestä suuriin monen tuhannen työntekijän yrityksiin. Keskeinen ajatus on verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa, sekä hyötyä yhteistyöstä yritysten sekä LUT Teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista ja testauspalveluista.

left

HRO Suunnittelufoorumi

HRO Suunnittelufoorumin toiminta-ajatukseen kuuluu:

 • Tuottaa uutta tutkimustietoa (tutkimusprojektit + HRO diplomityöt)
 • Välittää osallistujille uusinta tutkimustietoa vuosittain järjestettävillä teemapäivillä tai symposiumeissa
 • Muodostaa yritysryhmiä, jotka perustavat yhteisiä tuotekehitysprojekteja yhteisten ongelmien tutkimiseen
 • Toteuttaa Suomen hitsaavan teollisuuden kannalta tärkeitä tutkimusprojekteja (BF, SA, EU..)
 • Antaa virikkeitä yrityskohtaisten palvelututkimusten ja koulutuspäivien perustamiseen
 • Välittää uusin tarpeellinen tutkimustieto maailmalta koitimaiselle teollisuudelle (IIW)

HRO Suunnittelufoorumin jäsenyyden etuja:

 • tutkimuslaitosten omia tutkimustuloksia ja kansainvälisiä merkittäviä tuloksia esitellään yrityksille vuosittaisilla HRO Suunnittelufoorumin teemapäivillä
 • jäsenyritykset saavat kaikki IIW:n (International Institute of Welding) julkaisut heti tuoreeltaan käyttöönsä, sekä aikaisempien vuosien teemapäivien esitelmät
 • HRO Suunnittelufoorumi on tärkeä verkostoitumisreitti ja teemapäivillä myös sosiaalinen rooli
 • HRO Suunnittelufoorumin jäsenmaksuilla teetetään yhteisestä aiheesta kiinnostavia DI-töitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Teräsrakenteiden laboratoriossa, tavoitteena on yksi työ joka toinen vuosi
 • jäsenyrityksille tarjotaan ensisijaisesti ilmaisia kandidaatin opinnäytetöitä
 • jäsenyritykset pääsevät vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen suuntaamiseen
 • opiskelijat tutustuvat yrityksiin ja päinvastoin
 • jäsenyritykset saavat alennuksen tutkimuslaitosten palvelututkimuksessa ja heidän tarpeensa priorisoidaan muita korkeammiksi
 • tutkimushankkeissa kehitetyt analyysi- ja mitoitusohjelmistot pyritään saamaan kaikkien HRO Suunnittelufoorumin jäsenyritysten käyttöön
 • mahdollisuus liittyä rinnakkaisfoorumeihin (SHY) alennettuun hintaan

Jäsenistö

HRO Suunnittelufoorumiin kuuluu yli neljäkymmentä jäsenyritystä, jotka ovat kaikki vaativien metallirakenteiden ja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Lisäksi HRO-verkostoon kuuluu myös materiaalien toimittajia, laskenta-, mittaus- ja tarkastuspalveluja tuottavia yrityksiä sekä tuotteiden rakennuttajia ja asiakkaita. Näin ollen edustettuna on koko metallirakenteiden tuotantoketju.

 

HRO Jäsenyritykset

HRO Suunnittelufoorumin jäsenmaksut

Vahvistetaan vuosittain HRO Teemapäivien yhteydessä pidetyssä johtoryhmän kokouksessa.
Tällä hetkellä maksuluokat ovat seuraavat (Yrityksen koko: Euroopan Yhteisöjen komissio):

 • 300 € +alv, Mikroyritykset (liikevaihto ≤ 2 milj. € ja henkilöstö < 10)
 • 625 € +alv, Pienet yritykset (liikevaihto ≤ 10 milj. € ja henkilöstö < 50) ja oppilaitokset
 • 1250 € +alv, Keskisuuret yritykset (liikevaihto ≤ 50 milj. € ja henkilöstö < 250)
 • 2500 € +alv, Isot yritykset

HRO Suunnittelufoorumin teemapäivät (HRO Teemapäivät) ovat vuosittain järjestettävä konferenssi kaikille foorumin aihepiiristä kiinnostuneille. Mukaan voivat siis osallistua myös foorumin jäsenyritysten ulkopuoliset yritykset, yhteisöt ja yksilöt. Mukana ovat säännöllisesti jäsenyritysten lisäksi olleet mm. ammattikorkeakoulujen ja teknillisten oppilaitosten opettajakuntaa sekä rakenteiden suunnittelijoita, valmistajia ja muita aiheesta kiinnostuneita.

HRO Teemapäivät järjestetään tyypillisesti kaksipäiväisinä (ke-to) elokuun loppupuolella. Tapahtumapaikka vaihtelee vuosittain, mutta joka toinen vuosi (parillisina vuosina) teemapäivät pidetään LUT-yliopistolla. Ohjelma koostuu alan viimeisimmän tutkimuksen ja yritysten omien tutkimusprojektien esittelyistä unohtamatta kansainvälisyyttä. Lisäksi konferenssiin kuuluvat juhlaillallinen ja mahdollisesti yritysvierailu.

 • Alan viimeisimpien tutkimustulosten esittely (LUT-yliopisto + tutkimuslaitokset)
 • Jäsenyritysten ja kutsuvieraiden omat esitykset
 • Kansainnvälinen vieraileva luennoitsija
 • Kaksipäiväiset (ke-to, parillisina vuosina LUT-yliopistolla)

Ajankohtaista tietoa saat kun olet foorumin sähköpostilistalla, ilmoittaudu tarvittaessa listalle PIKALINKIT kohdassa olevan linkin avulla. 

Tutkimusprojektit

Jäsenistön kiinnostus on kohdistunut liitosten staattiseen kestävyyteen ja väsymisilmiöön. Erityisesti hitsausliitosten väsymisilmiöön. 

Tutkimuksen painopistealueita ovat

 • Vauriotapausten analysointi Strength of structural components manufactured by AM-technology  / Ainetta lisäämällä tehtyjen osien lujuus.
 • Lujien terästen staattinen- ja väsymiskestävyys
 • Lujien terästen ruuviliitosten hitsausliitosten kestävyys
 • Lujien terästen leikatun reunan väsymiskestävyys
 • Lujien terästen hitsausliitosten kestävyys
 • Laserhitsattujen liitosten staattinen ja väsymiskestävyys
 • Väsymiskestoiän laskentamenetelmät
 • rakenteellinen jännitys
 • tehollinen lovijännitys
 • paikallisen venymän menetelmät
 • murtumismekaniikka
 • 4R
 • Hitsatun rakenteen väsymiskestävyyden parantaminen hitsatussa tilassa sekä erilaisin jälkikäsittelymentelmin
 • Hitsattujen rakenteiden FE-analyysit erityisesti huomioiden jännityskonsentraatiot
 • Hitsattujen levy- ja rakenneputkiliitosten äärikestävyys alhaisissa käyttöolosuhteissa (arktiset rakenteet)
 • Hitsausliitosten laatu
 • Ohutlevyrakenteiden stabiilius ja vinoutumisilmiöt

Historiaa

HRO Suunnittelufoorumi on perustettu vuonna 1992 LUT-yliopiston ( vuonna 1992: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu) teräsrakennelaboratoriossa kohtauspaikaksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille.

Foorumi tunnettiin pitkään nimellä Hitsattujen Rakenteiden Optimointi -foorumi (HRO). Foorumin liittyessä Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen (SHY) koordinoimaan Hitsaus- ja liittämisinstituuttiin vuoden 2002 alussa, otettiin käyttöön nimi Suunnittelufoorumi kuvaamaan laajentunutta sisältöä paremmin. Foorumi onkin laajentunut kattamaan myös muita kuin hitsattuja rakenteita, vaikka edelleen hitsatut rakenteet ovat foorumin ydinaluetta.

Jäsenyritykset ovat kaikki vaativien metallirakenteiden ja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Yritysten koot vaihtelevat yhden miehen yrityksestä suuriin monen tuhannen työntekijän yhtiöihin. Keskeinen ajatus on verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa ja hyötyä yhteistyöstä yritysten sekä LUT:n Teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista ja testauspalveluista.

Keskeinen ajatus on, että mukana olevilla yrityksillä on yhteisiä teknisiä ongelmia, joita voidaan ratkoa yhdessä yritysten erilaisista taustoista ja toimialoista huolimatta. Toinen tärkeä tavoite on yhteistyöverkoston luominen. Vuonna 2008 perustettu Kone- ja Metallialan SHOK (Strategisen huippuosaamisen keskittymä), jota FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) koordinoi, oli ajatuksena hyvin samanlainen, tosin laajuus ja volyymi ovat merkittävämpiä. FIMECC:iin kuului kuitenkin vain lähinnä isoja alan yrityksiä, joten HRO:lla tulee olemaan edelleen merkittävä rooli muiden suurten ja PK - sektorin tutkimusten koordinoijana.

HRO:n tutkimuksissa on saatu merkittäviä tuloksia etenkin väsymismitoitukseen ja väsymiskestävyyteen liittyen.
Viime vuosina merkittävässä osassa on olleet lujat teräkset.

HRO Suunnittelufoorumi kokoontuu kerran vuodessa HRO Teemapäiville, jossa esitellään alan johtavien asiantuntijoiden toimesta vaativien rakenteiden suunnittelun kannalta olennaisia ja viimeaikaisia tuloksia.

right

Ajankohtaista:

HRO Suunnittelufoorumin teemapäivät

HRO2022

Tampere, 31.8.-1.9.2022 - Kokouskeskus Puistotorni

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille! Seuraavat teemapäivät järjestetään syksyllä 2023 Lappeenrannassa.

HRO2022 Materiaalipankki

 

Teräsrakenneiltamat

Lappeenranta, tiistai 15.11.2022, yliopiston rantasauna

LUT-yliopiston teräsrakenteiden opiskelijoiden ja HRO-yritysten verkostoitumistapahtuma.

Jäsenille:

HRO Jäsensivut

HRO Materiaalipankki

Pikalinkit:

Liity jäseneksi

Ilmoittaudu Suunnittelufoorumin sähköpostilistalle

HRO Suunnittelufoorumin LinkedIn-ryhmä

Lisätietoa