left

Hiilijalanjälki – päästöluokat 1, 2 ja 3

LUT University's carbon footprint 2023, total emissions in three scopes.

Avaa kuva isompana

Hiilijalanjälki lasketaan GHG-protokollan mukaan, joka luokittelee päästöt (t CO2 eq) kolmeen osa-alueeseen seuraavasti: 

Luokka 1 sisältää suorat päästöt, jotka syntyvät organisaation omistamista tai hallitsemista lähteistä. LUTlla tämä tarkoittaa viiden yritysauton kalustoa, joka on vain 0,4 % hiilijalanjäljestä.

Luokka 2 sisältää ostetun sähkön. Käytännössä kyse on LUTin Kouvolan alueyksikön päästöistä, koska Lappeenrannan kampuksella päästöt ovat nolla jo vuosia jatkuneen päästöttömän, uusituvan sähkön käytön ansiosta, ja koska Lahden ja Mikkelin yksiköissä sähkö sisältyy kiinteistön vuokraan ja lasketaan siitä syystä luokan 3 päästöihin.

Luokka 3 sisältää yliopiston toimintaan liittyvät välilliset päästöt. Tähän luokkaan sisältyy myös ostosähkö ja kaukolämpö silloin, kun ne sisältyvät kiinteistön vuokraan. 

right

Päästöluokka 3 – päästölähteet 

LUT University's carbon footprint 2023, scope 3 emission sources and shares.

Avaa kuva isompana

99,5 % LUTin hiilijalanjäljestä kuuluu luokkaan 3. 

Suurimpia näistä epäsuorista päästölähteistä ovat työmatkaliikenne eli henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuminen, liikematkat sekä ruokailu kampuksella.

Kaukolämpö sisältyy LUTin kiinteistövuokraan. Heinäkuussa 2022 saavutettiin merkittävä edistysaskel, kun Lappeenrannan kampuksella siirryttiin käyttämään sertifioitua hiilineutraalia kaukolämpöä.

Katse kohti ympäristökädenjälkeä

Ilmastovaikutusten arvioinnissa on perinteisesti tarkasteltu hiilijalanjälkeä. LUTissa kiinnitetään huomiota myös positiiviseen ympäristökädenjälkeen.