Olemme kansainvälisesti sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä

Edistämme kampuksillamme ja tutkimuksen, koulutuksen sekä sidosryhmätyön kautta Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita, mistä osoituksena ovat lukuisat kansainväliset sitoumuksemme.

Verkostot vahvistavat kestävän kehityksen työtä

Kuulumme useisiin verkostoihin, jotka vahvistavat yliopistojen kestävän kehityksen työtä jakamalla hyviä käytäntöjä yhteiseen tarpeeseen.

Nordic Sustainable Campus Network – NSCN

Pohjoismainen kestävän kehityksen kampusverkosto Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) sitouttaa partneriyliopistot, niiden johtajat sekä yliopistojen sidosryhmät tukemaan kestävää kehitystä pohjoismaisissa yliopistoissa. NSCN parantaa Pohjoismaiden näkyvyyttä maailmanlaajuisissa verkostoissa, kuten ISCN, International Sustainable Campus Network.

International Sustainable Campus Network – ISCN

ISCN-toimintamalli tukee yliopistoja kestävän kampuksen kehittämistavoitteiden asettamisessa ja raportoinnissa sekä suorituskyvyn parantamisessa. Toiminta perustuu kampuksilla tapahtuvan oppimisen ja innovaatiotoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

ISCN eli International Sustainable Campus Network -verkosto toimii globaalina foorumina, joka edistää johtavien korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten välistä ajatustenvaihtoa, tiedonjakoa ja parhaiden käytäntöjen jakamista kestävän kehityksen alueilla. Verkoston jäsenet edustavat huipputason korkeakouluja ja yliopistoja ympäri maailman.

Principles for Responsible Management Education – PRME

LUT on mukana YK:n Principles for Responsible Management Education -verkostossa (PRME), johon kuuluu maailmanlaajuisesti yli 500 kauppatieteellistä opetusta antavaa yliopistoa ja korkeakoulua yli 80 maasta. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet edistämään vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista liikkeenjohdon koulutusta. Periaatteet, joihin LUT on jäsenyyden myötä sitoutunut, liittyvät tavoitteisiin, arvoihin, menetelmiin, tutkimukseen, kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen.

Muut verkostot

Jaamme ympäristön, ihmisen ja talouden huomioivat kestävän kehityksen tavoitteet olemalla jäsenenä esimerkiksi verkostoissa: