Taloyhtiö sai apua opiskelijoilta ja pisti sähkökulutuksensa säästökuurille: "Saimme tästä enemmän kuin odotimme"

Yksi Firmatiimin kautta lukuvuonna 2018-2019 toteutuneista projekteista on tehty imatralaisen taloyhtiön toimeksiannosta. Imatralaisen taloyhtiön hallitus tahtoi selvittää aurinkosähkön käyttöpotentiaalin.

1980-lukulaisessa kolmen pienkerrostalon taloyhtiössä suoritettiin viemäri- ja vesijohtosaneerausprojektia. Yhtiössä on aina pyritty huolehtimaan rakennusten ja niiden teknisten laitteiden kunnosta aktiivisesti ja järkevästi. Tästä syystä myös saneerausprojektin yhteydessä päätettiin varautua tulossa olevaan sähköjärjestelmän saneeraukseen, ja taloyhtiön hallituksessa nousi esille aurinkosähkön käyttö. Sähköjärjestelmien uusiminen tarkoittaisi yhtiölle energiatehokkaamman sähkönkulutuksen lisäksi vihreiden arvojen kannattamista ja tulevaisuuteen katsovampaa ajattelua.

Taloyhtiön hallitus päätti selvittää, olisiko aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto mahdollista ja taloudellisestijärkevää taloyhtiössä. "Meillä ei ollut omaa osaamista tähän, joten apua oli pakko hakea muualta. Tuli mieleen, että voisikohan LUT-yliopistolta löytyä tähän apua", kertoo hallitus. Lyhyen etsimisen jälkeen LUTin verkkosivuilta löytyi Firmatiimin sähköpostiosoite. Firmatiimin ydinosaamista on yliopiston koulutuksen tunteminen ja sopivia toteuttajavaihtoehtoja löytyisikin nopeasti. Yliopistolta löytyneiden energia- ja sähkötekniikan alan osaajien avulla alettiin ratkomaan taloyhtiön kartoitustarpeita.

Aluksi mietittiin yhdessä taloyhtiön edustajan ja LUTin henkilökunnan kanssa, että aihe voisi olla sopiva kandidaatintyölle. Kandidaatintyö on noin muutaman kuukauden mittainen projekti, jossa opiskelija tekee selvityksen valitsemastaan aiheesta. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun ympäristötekniikan koulutusohjelmalta saatiin ehdotus taloyhtiön aiheen toteuttamisesta ympäristötekniikan projektityöskentelykurssilla. Kurssilla opiskelijat suorittavat ryhmässä työn, jonka toteuttaminen vie muiden opintojen ohella noin 4 kuukautta. 

Marraskuun alussa taloyhtiön edustaja ja yksi firmatiimiläisistä menivät esittelemään aiheen aurinkosähkön hyödyntämisestä taloyhtiössä projektityöskentelykurssin aloitusseminaariin, jossa esiteltiin tarjolla olevia projektityöaiheita. Aloitusseminaarin jälkeen taloyhtiöön otti yhteyttä opiskelijaryhmä, joka halusi lähteä selvittämään aihetta. Opiskelijat kokivat käytännönläheisen selvityksen aurinkosähköjärjestelmän kokoonpanosta ja investoinnin kustannustasosta mielenkiintoiseksi, opettavaiseksi ja mahdolliseksi toteuttaa kurssin puitteissa: "Tämä oli kiinnostava aihe, joten valinta oli helppo. Koimme, että meillä oli tähän riittävästi lähtöosaamista, mutta myös sopivasti haastetta oppia uutta."

Ensimmäisenä opiskelijaryhmän kanssa pidettiin suunnittelupalaveri, jossa aihe ja tavoitteet käytiin vielä läpi. Taloyhtiön puolelta toimitettiin lisätietoja työtä varten, muun muassa taloyhtiön sähkönkulutushistoriaa ja muita taustatietoja. Yhteistyö taloyhtiön ja opiskelijaryhmän välillä sujui hyvin, ja joulukuun alussa ryhmä esitteli suunnitelmansa työn toteutuksesta projektityöskentelykurssin toisessa seminaarissa. 

Projektin edetessä käytiin keskustelua puolin ja toisin taloyhtiön sekä opiskelijoiden välillä, mikäli kohdattiin haasteita. Suurinta päänvaivaa tuotti energian myyntiin liittyvä lainsäädäntö. Haasteet käännettiin kuitenkin päättäväisyydeksi ja maaliskuussa järjestetyssä projektityöskentelykurssin loppuseminaarissa opiskelijat pääsivät esittelemään selvityksensä tuloksen. Lopputuloksena todettiin, että aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiössä olisi mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.

Taloyhtiö kertoo olevansa valmis lähtemään uudestaankin mukaan vastaavaan projektiin: "Saimme tästä enemmän kuin odotimme. Hyödynnämme mielellämme Firmatiimin ja LUT-yliopiston opiskelijoiden osaamista jatkosakin. Opiskelijaryhmän tekemästä selvitystyöstä ja loppuraportista on ollut hyötyä ja projektityöskentelykurssin jälkeen aurinkosähköhanketta päästiin toden teolla viemään eteenpäin. Varsin todennäköistä onkin, että lähivuosina taloyhtiön katolle perustetaan oma aurinkovoimala." 

Ota yhteyttä

Firmatiimi auttaa teitä mielellään, jos tarvitsette apua tarpeenne kartoittamiseen ja tekijöiden löytämiseen.

Tavoitatte Firmatiimin parhaiten sähköpostitse firmatiimi@lut.fi.

Mikäli yrityksellänne on tarjota työpaikkoja opiskelijoille, voitte ilmoittaa niistä Urapalveluihin (careerservices@lut.fi) tai lisätä ne suoraan yliopiston rekrytointisivustolle (aarresaari.net).