Älykäs sähköverkko - Smart Grid

Älykkäässä sähköverkossa kulutetaan, tuotetaan ja varastoidaan energiaa.

LUTin Green Campuksen Smart Grid -verkko rakennetaan tukemaan tutkimusta ja pilotointia. Verkossa tehdään entistä tarkempaa sähkönkäytön seurantaa ja kuormien ohjausta. Siihen liitetään tuulivoimala ja aurinkopaneeleja, akkuja energiavarastoksi, ladattava hybridiauto ja 20 sähköavusteista polkupyörää. Eri toimintojen seurantaa ja ohjausta varten järjestelmät yhdistetään tietoliikenneverkolla.

Järjestelmäkokonaisuutta hyödynnetään opetuksessa sekä tutkimustoiminnassa osana valtakunnallista Smart Grid -tutkimusohjelmaa.

Verkossa tapahtuvilla jatkuvilla mittauksilla saadaan tarkkaa tietoa siitä, milloin ja missä sähköä käytetään. Mittaustuloksia hyödynnetään energiatehokkuussuunnitelmissa.

Älykkään sähköverkon kuormitusta voidaan ohjata tarpeen mukaan. Kulutushuippuja pystytään tasaamaan siirtämällä verkon kuormitusta tai kytkemällä esimerkiksi omakotitalon lämmitys pois päältä tunniksi kuormitushuipun aikana.

Tulevaisuutta ovat akkujen käyttö energiavarastona, jolloin akkuja käytetään kuormitushuippujen tasaamiseen. Hiljaisena aikana akkuja ladataan ja kuormitushuippujen aikana niistä saadaan sähköä verkkoon.

Älykkääseen sähköverkkoon voidaan yhdistää pienimuotoista hajautettua energiantuotantoa, kuten pieniä tuuli- ja aurinkovoimaloita.

Keskeinen asia älykkäässä sähköverkossa on se, että yksittäinen sähkön käyttäjä voi osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille.  Ylijäämä omasta energiantuotannosta syötetään verkkoon.

Älykäs sähköverkko on varmempi ja kestää erilaisia sääoloja.