Kestävän kehityksen verkostot

LUT on mukana kansainvälisissä kestävän kehityksen kampusverkostoissa. Verkostot edistävät kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä kestävien kampusten toteuttamista. Verkosto myös palvelee yliopistoja yhteistyö- ja tiedonjakamiskanavana. Verkostot vahvistavat yliopistojen kestävän kehityksen työtä jakamalla hyviä käytäntöjä yhteiseen tarpeeseen.

NSCN

Pohjoismainen kestävän kehityksen kampusverkosto Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) sitouttaa partneriyliopistot, niiden johtajat sekä yliopistojen sidosryhmät tukemaan kestävää kehitystä pohjoismaisissa yliopistoissa sekä parantaa Pohjoismaiden näkyvyyttä maailmanlaajuisissa verkostoissa, kuten ISCN (International Sustainable Campus Network).

Green Campus tarjoaa verkostolle ennen kaikkea teknistä osaamista ja uusia vihreän teknologian sovellutuksia, joita ei monella vielä ole käytössä. Toimiva esimerkki ovat muun muassa kampukselle asennetut aurinkopaneelit – saamme niiden avulla tietoa ja kokemusta siitä, millainen teknologia toimii pohjoismaissa.

ISCN

ISCN-toimintamalli on kehitetty tukemaan yliopistoja kestävän kampuksen kehittämistavoitteiden asettamisessa ja raportoinnissa sekä suorituskyvyn parantamisessa. Toiminta perustuu kampuksilla tapahtuvan oppimisen ja innovaatiotoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

ISCN eli International Sustainable Campus Network -verkosto toimii globaalina foorumina, joka edistää johtavien korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten välistä ajatustenvaihtoa, tiedonjakoa ja parhaiden käytäntöjen jakamista kestävän kehityksen eri alueilla. Verkoston jäsenet edustavat huipputason korkeakouluja ja yliopistoja 14 eri maasta ympäri maailmaa: Amerikasta, Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Australiasta.

ISCN-verkostolla on oma strategia, joka on kirjattu jäsenorganisaatioiden Sustainability Campus Charter -peruskirjoihin. Peruskirja jakaa jäsenorganisaation toiminnot kolmeen pääperiaatteeseen, jotka edellyttävät organisaation ylimmän johdon sitoutumista sekä vuosittaista raportointia kestävän kehityksen tavoitteiden, aloitteiden ja suorituskyvyn edistymisestä.

ISCN-peruskirjan allekirjoittaminen sitouttaa LUTin kehittämään toimintaansa kaikilla kolmella pääperiaatteen tasoilla: rakennukset, koko kampusalue sekä kestävän kehityksen integrointi tutkimukseen, opetukseen, operatiivisen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

ISCN suosittelee kampuksen kestävän kehityksen seurantavälineiksi GRI- ja STARS -mittaristoja. LUTissa nämä ympäristölliset mittarit on otettu huomioon ympäristöjärjestelmässä, ja muita kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien (taloudellinen ja sosiaalinen) mittareita otetaan käyttöön vaiheittain.

ISCN toimii yhteistyössä The Global University Leaders Forum (GULF) -yhteisön kanssa. GULF on kansainvälisen World Economic Forumin ylläpitämä yhteenliittymä, johon kuuluu maailman johtavien yliopistojen asiantuntijoita sekä eri organisaatioiden ja tutkimuslaitosten edustajia.

ISCN-verkoston toimintaa ohjaavat sveitsiläinen École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ja Sveitsin liittovaltion Institute of Technology Zürich (ETH Zürich).

PRME

LUT on myös liittynyt jäseneksi YK:n Principles for Responsible Management Education -verkostoon (PRME), johon kuuluu maailmanlaajuisesti yli 500 kauppatieteellistä opetusta antavaa yliopistoa ja korkeakoulua yli 80 maasta. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet edistämään vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista liikkeenjohdon koulutusta.

Periaatteet, joihin LUT on jäsenyyden myötä sitoutunut, liittyvät tavoitteisiin, arvoihin, menetelmiin, tutkimukseen, kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen.

YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin vuonna 2007 perustama PRME on osa Global Compact -vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on saada yritykset ja liiketoiminta kestävän kehityksen ajuriksi.

Verkostoon kuuluvat Suomesta myös Turun kauppakorkeakoulu, Hanken School of Economics, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö.