Aineistot

LUT-tiedekirjaston kokoelmat muodostuvat Lappeenrantaan ja Lahteen sekä verkkokäyttöön hankituista aineistoista. Kokoelmat edustavat LUT-yliopiston, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloja. Tiedekirjaston kokoelmat on luetteloitu Finna-hakupalveluihin ja elektroniset kokoelmat on koottu organisaatiokohtaisesti Finnoihin.