Aineistot

Lappeenrannan tiedekirjaston kokoelmat muodostuvat Skinnarilan ja Linnalan kampuskirjastoihin sekä verkkokäyttöön hankituista aineistoista. Kokoelmat edustavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusaloja. Tiedekirjaston kokoelmat on luetteloitu Finna-hakupalveluun ja elektroniset kokoelmat on koottu organisaastiokohtaisesti Finnaan.

Aineistot ovat kaikkien käytettävissä Tiedekirjaston tiloissa. Kehysorganisaatioiden henkilökunnalla ja opiskelijoilla on lisäksi etäkäyttömahdollisuus e-aineistoihin.