Aineiston hankinta

Voit ehdottaa Lappeenrannan tiedekirjaston kokoelmiin hankittavaa aineistoa: hankintaehdotuslomake.

Osastolle, oppiaineeseen tms. hankittava aineisto tilataan henkilökunnan kirjatilauslomakkeella.

Opettavan henkilökunnan tulee muistaa ilmoittaa tiedot uusista kurssikirjoista tiedekirjastoon. Vain näin voidaan varmistaa, että kurssikirjat tulevat kirjastoon opiskelijoiden saataville. Kurssikirjailmoitus