E-aineistot

Tiedekirjaston e-aineistot koostuvat sähköisistä lehdistä, kirjoista, sana- ja käsikirjoista, viitetietokannoista, tilasto- ja lakitietokannoista sekä standardi- ja patenttitietokannoista.

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Tiedekirjasto on hankkinut elektronisia julkaisuja ja tietokantoja käyttöönsä tekemällä lisenssisopimuksia sekä Kansalliskirjaston FinELib-konsortion kautta että suoraan aineistotoimittajien kanssa. Lisenssisopimuksissa on määritelty kunkin aineiston käyttöehdot, joita sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien on noudatettava. Tällaisia käyttöehtoja ovat esim. tulostukseen, linkityksiin ja lähdeviittauksiin liittyvät asiat. E-aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. FinELib-aineistojen käyttöehdot ovat luettavissa täällä: FinELib-aineistot. Vastaavat käyttöehdot kattavat myös suorahankitut aineistot.

E-aineistoja voi käyttää käyttölisenssistä riippuen yksi tai useampi käyttäjä yhtä aikaa. E-aineistojen etäkäyttö on yleensä mahdollista. Aineistot ovat käytettävissä Finnan kautta. Uusista aineistoista ja niiden testikäytöstä tiedotetaan Tiedekirjaston kotisivuilla.

LUT Finna (LUT)
Saimia Finna (LAB Lappeenranta)
Masto-Finna (LAB Lahti)

Tietoa e-kirjapalveluista
Terms of use for e-resources
E-kirjat