Painetut aineistot

Tiedekirjaston painetut aineistot on sijoitettu Skinnarilan kampukselle Lappeenrannassa. Painetut aineistot koostuvat kirjastoon hankituista kirjoista, opinnäytetöistä, sarjajulkaisuista ja lehdistä.

Skinnarilassa aineistot on jaettu seuraaviin kokoelmiin:

  • kurssikirjat
  • lyhytlainat, sis. kurssikirjoista yhden niteen sekä tutkimuksen teon oppaita
  • yleiskokoelma (hyllyluokitus)
  • käsikirjat (hyllyluokitus)
  • sarjat
  • opinnäytteet
  • EU-aineisto
  • lehdet