Painetut aineistot

Tiedekirjaston painetut aineistot on sijoitettu Lappeenrannassa Skinnarilan kampukselle ja Lahden Mukkulankadulla sijaitsevaan Industriaan ja Niemenkadulla sijaitsevaan Scientiaan. Painetut aineistot koostuvat kirjastoon hankituista kirjoista, opinnäytetöistä, sarjajulkaisuista ja lehdistä.

Lappeenrannassa aineistot on jaettu seuraaviin kokoelmiin:

 • Kurssikirjat
 • Lyhytlainat, sis. kurssikirjoista yhden niteen sekä tutkimuksen teon oppaita
 • Yleiskokoelma (hyllyluokitus)
 • Käsikirjat (hyllyluokitus)
 • Sarjat
 • Opinnäytteet
 • EU-aineisto
 • Lehdet

Lahdessa aineistot on jaettu seuraaviin kokoelmiin:

 • Yleiskokoelma (joka sisältää myös kurssikirjat)
 • Käsikirjat
 • Lehdet
 • Julkaisureksiterikokoelma
 • Historiakokoelma