EU-tallekirjastopalvelut (EDC)

Mikä on EU:n tallekirjasto

EU-tallekirjastot (European Documentation Centres, EDC) ovat osa Euroopan Komission tiedotustoimintaa, josta käytetään yhteistä nimitystä "Europe Direct". Tallekirjastoja eli EDC-kirjastoja on unionin jäsenmaissa noin 400 ja ne toimivat pääasiassa korkeakoulun tai tutkimuskeskuksen yhteydessä EU‑asioihin erikoistuneina tieteellisinä kirjastoina. Euroopan Komissio on solminut LUT-yliopiston kanssa kumppanuussopimuksen EU-tallekirjastosta. Tätä palvelua ylläpitää ja kehittää LUT-tiedekirjasto.

EDC Logo

Miten LUT-tiedekirjasto EDC-kirjastona toimii

LUT-tiedekirjaston tärkeimpiä tehtäviä EDC-kirjastona on paitsi dokumentoida ja tarjota saataville EU:n tuottamia julkaisuja, myös välittää laadukasta EU-informaatiota ja toimia siten rajapintana EU:n, tiedeyhteisön ja muun kohdeyleisön välillä.

EDC-kirjasto

  • edistää ja tukee Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta ja tutkimusta
  • tuo akateemisen ja suuren yleisön saataville tietoa EU:sta ja sen politiikoista
  • toimii yhteistyössä opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan kanssa

LUT-tiedekirjasto tarjoaa EU:ta koskevaa tiedonhankinnan ohjausta, tietopalvelua, pääsyn painettuun ja sähköiseen EU-aineistoon sekä yhteyden Suomen Komission Edustuston tietopalveluun ja muihin EU-tallekirjastoihin.

EU:n julkaisemaa ja Eurooppa-aiheista aineistoa

EU:n julkaisemaa aineistoa on dokumentoitu Primo-hakupalveluun. Painettu EU-aineisto sijaitsee Lappeenrannan kampuksen kirjaston 4. kerroksessa ja on lainattavissa. Ilmaisia EU:n tuottamia julkaisuja sekä Eurooppatiedotuksen julkaisuja on jaossa LUT-tiedekirjaston 3. ja 4. kerroksessa ja kirjaston aulassa. EU:n painetut lehdet ovat muiden aikakauslehtien joukossa.

EU-aiheista aineistoa on saatavilla myös kirjaston muissa kokoelmissa: yleiskokoelmassa, käsikirjastossa, julkaisusarjoissa.

EU-materiaalia löytyy entistä enemmän sähköisistä palveluista ja www-portaaleista:

EU-oikeuden virallisia lähteitä

Euroopan unionin virallinen lehti, Official Journal of the European Union(OJ) on saatavilla sähköisenä:

Ota yhteyttä / varaa aika tiedonhakuun