Avoin julkaiseminen

Avoimesta julkaisemisesta puhutaan usein Open Access (OA) -julkaisemisena. Jotkut tieteelliset lehdet ovat kokonaan avoimia, ns. gold open access -julkaisukanavia, joissa ei ole kirjoittajamaksua. Näissä julkaisukanavissa julkaistut artikkelit ovat kaikille avoimia välittömästi.

Tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaisjulkaiseminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten sähköisissä julkaisuarkistoissa, kuten LUTPubissa, on avointa julkaisemista (ns. "green open access"). Rinnakkaisjulkaiseminen on ilmaista ja on mahdollista kustantajien ehtoja noudattaen. Ehdot voi tarkistaa esimerkiksi Sherpa Romeo -palvelusta.

On myös olemassa kirjoittajamaksullisia tieteellisiä OA-julkaisuja. Näistä puhutaan usein "hybrid open access" -julkaisukanavina, joissa artikkelin voi avata maksamalla kirjoittajamaksun (Article Processing Charge, APC). Avoimesti voidaan julkaista myös tieteenalakohtaisissa open access –julkaisuarkistoissa kuten fysiikan arXiv sekä tutkijan omilla kotisivuilla.

Useat tutkimusrahoittajat, kuten EU:n Horizon 2020 -puiteohjelma, edellyttävät julkisesti rahoitetun tieteellisen tutkimuksen tulosten ja tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. Suomen Akatemiakin edellyttää sitoutumista rahoittamiensa hankkeiden puitteissa julkaistujen tiedejulkaisujen avoimeen saatavuuteen ja kannustaa julkaisemaan rahoittamiensa tutkimusten tutkimustulokset ja –julkaisut avoimissa julkaisuarkistoissa kuten LUTPubissa.

Rinnakkaisjulkaisemiseen tarvitaan alkuperäisen artikkelin julkaisseen lehden kustantajan lupa. Kustantajat antavat yleensä luvat tiettyjen artikkeliversioiden rinnakkaisjulkaisemiseen. Kustantaja- ja julkaisukohtaiset luvat voi alustavasti tarkistaa Sherpa Romeo -palvelusta sekä myös kustantajien kotisivuilla kirjoittajien ohjeista.

Avoimen julkaisemisen käytännöt LUTissa

  • Tutkijat julkaisevat artikkelinsa sillä tieteellisellä areenalla, joka on yliopiston edun ja tutkijan meritoitumisen kannalta paras.
  • Yliopisto suosittaa tutkimusartikkeleiden ja -julkaisujen rinnakkaisjulkaisemista LUTPub-julkaisuarkistossa kustantajien ilmoittamia julkaisuviiveaikoja (embargo), lisenssi- ja muita ehtoja noudattaen.
  • Yliopiston väitöskirjat, diplomityöt, gradut ja kandidaatintyöt julkaistaan avoimesti LUTPubissa.
  • Jos tutkija joutuu julkaisemaan kirjoittajamaksullisessa OA-lehdessä, kirjoittajamaksu sisällytetään tutkimuksen budjettiin. LibGuide -opas kirjoittajamaksuista (APC).
  • Tutkimusjulkaisut ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla heti kuin mahdollista. EU:n komissio suosittaa avoimuutta viimeistään kuusi kuukautta tai 12 kuukautta (humanistiset ja yhteiskuntatieteet) julkaisun ilmestymisen jälkeen.
  • Tiedekirjasto neuvoo, opastaa ja järjestää koulutusta avoimen julkaisemisen kysymyksissä.
  • Avoimen tieteen koulutus sisältyy LUTin tohtorikoulun ohjelmaan.

Ohjeet

Linkit