Avoin julkaiseminen

Avoimesta julkaisemisesta puhutaan usein OA (Open Access) –julkaisemisena. Tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaisjulkaiseminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten sähköisissä julkaisuarkistoissa, kuten LUTPubissa, on avointa julkaisemista. On myös olemassa kirjoittajamaksullisia ja –maksuttomia tieteellisiä OA-julkaisuja. Avoimesti voidaan julkaista myös eri tieteenalojen open access –arkistoissa kuten fysiikan arXiv sekä tutkijan omilla kotisivuilla.

Useat tutkimusrahoittajat, kuten EU:n Horizon 2020 -puiteohjelma, edellyttävät julkisesti rahoitetun tieteellisen tutkimuksen tulosten ja tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. Suomen Akatemia kehottaa julkaisemaan rahoittamiensa tutkimusten tutkimustulokset ja –julkaisut avoimissa julkaisuarkistoissa kuten LUTPubissa.

Rinnakkaisjulkaisemiseen tarvitaan alkuperäisen artikkelin julkaisseen lehden kustantajan lupa. Kustantajat antavat yleensä luvat tiettyjen artikkeliversioiden rinnakkaisjulkaisemiseen. Kustantaja- ja julkaisukohtaiset luvat voi alustavasti tarkistaa Sherpa-Romeo –palvelussa sekä myös kustantajien kotisivuilla kirjoittajien ohjeista.

Elsevier -kustantajan ohje artikkeliversion jakamiseen esimerkiksi julkaisuarkistossa

Avoimen julkaisemisen käytännöt LUTissa

  • Tutkijat julkaisevat artikkelinsa sillä tieteellisellä areenalla, joka on yliopiston edun ja tutkijan meritoitumisen kannalta paras.
  • Yliopisto suosittaa tutkimusartikkeleiden ja -julkaisujen rinnakkaisjulkaisemista LUTPub-julkaisuarkistossa vuoden 2015 alusta alkaen. Kustantajien ilmoittamia julkaisuviiveaikoja (embargo) noudatetaan.
  • Yliopiston väitöskirjat, diplomityöt, gradut ja kandidaatin työt julkaistaan avoimesti LUTPubissa.
  • Jos tutkija joutuu julkaisemaan kirjoittajamaksullisessa OA-lehdessä, kirjoittajamaksu sisällytetään tutkimuksen budjettiin. LibGuide -opas kirjoittajamaksuista (APC).
  • Tutkimusjulkaisut ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla heti kuin mahdollista. EU:n komissio suosittaa avoimuutta viimeistään kuusi kuukautta tai 12 kuukautta (humanistiset ja yhteiskuntatieteet) julkaisun ilmestymisen jälkeen.
  • Tiedekirjasto neuvoo, opastaa ja järjestää koulutusta avoimen julkaisemisen kysymyksissä.
  • Avoimen tieteen koulutus sisältyy LUTin tohtorikoulun ohjelmaan.

Ohjeet

Linkit