Avoin julkaiseminen

Avoimesta julkaisemisesta puhutaan usein OA (Open Access) –julkaisemisena. Tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaisjulkaiseminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten sähköisissä julkaisuarkistoissa, kuten LUTPubissa, on avointa julkaisemista. On myös olemassa kirjoittajamaksullisia ja –maksuttomia tieteellisiä OA-julkaisuja. Avoimesti voidaan julkaista myös eri tieteenalojen open access –arkistoissa kuten fysiikan arXiv sekä tutkijan omilla kotisivuilla.

Useat tutkimusrahoittajat, kuten EU:n Horizon 2020 -puiteohjelma, edellyttävät julkisesti rahoitetun tieteellisen tutkimuksen tulosten ja tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. Suomen Akatemia kehottaa julkaisemaan rahoittamiensa tutkimusten tutkimustulokset ja –julkaisut avoimissa julkaisuarkistoissa kuten LUTPubissa.

Rinnakkaistallentamiseen tarvitaan alkuperäisen artikkelin julkaisseen lehden kustantajan lupa. Kustantajat antavat yleensä luvat rinnakkaisjulkaisemiseen. Kustantaja- ja julkaisukohtaiset luvat voi alustavasti tarkistaa Sherpa-Romeo –palvelussa, http://www.sherpa.ac.uk/romeo sekä myös kustantajien kotisivuilla kirjoittajien ohjeista.

Avoimen julkaisemisen –käytännöt LUT:ssa

  • Tutkijat julkaisevat artikkelinsa sillä tieteellisellä areenalla, joka on yliopiston edun ja tutkijan meritoitumisen kannalta paras.
  • Yliopisto suosittaa tutkimusartikkeleiden ja -julkaisujen rinnakkaisjulkaisemista LUTPub-julkaisuarkistossa vuoden 2015 alusta alkaen. Kustantajien ilmoittamia julkaisuviiveaikoja (embargo)  noudatetaan.
  • Yliopiston väitöskirjat, diplomityöt, gradut ja kandidaatin työt julkaistaan avoimesti LUTPubissa.
  • Jos tutkija joutuu julkaisemaan kirjoittajamaksullisessa OA-lehdessä, kirjoittajamaksu sisällytetään tutkimuksen budjettiin.
  • Tutkimusjulkaisut ovat tietoverkossa avoimesti saatavilla heti kuin mahdollista. EU:n komissio suosittaa avoimuutta viimeistään kuusi kuukautta tai 12 kuukautta (humanistiset ja yhteiskuntatieteet) julkaisun ilmestymisen jälkeen.
  • Tiedekirjasto neuvoo, opastaa ja järjestää koulutusta avoimen julkaisemisen kysymyksissä.
  • Avoimen tieteen koulutus sisältyy LUT:n tohtorikoulun ohjelmaan.

Ohjeet

LUTPub julkaisuarkiston tallennusohje opinnäytteille

Julkaisun ja muun aineiston tallentaminen LUTPubiin

Linkit

Rehtorin päätös Open Access -julkaisemisesta

LUTPub-julkaisuarkisto, opinnäytetyöt, väitöskirjat, tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen

Sherpa-Romeo -tiedelehtien OA-politiikat

Suomen Akatemia edistää avointa tiedon saatavuutta

Horizon 2020 Guidelines on Open Access

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Open Access Publishing poster