Väittelijälle

LUTissa tehtävät väitöskirjat julkaistaan ACTA Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjassa painettuna sekä sähköisenä LUTPub-julkaisuarkistossa. Jos väitöskirja julkaistaan muun organisaation sarjassa, niin silloinkin se pyritään rinnakkaisjulkaisemaan LUTPub-julkaisuarkistossa.

Väitöskirjan täytyy olla julkisesti nähtävissä yliopiston aulassa kymmenen kalenteripäivää ennen väitöstä. Tämän vuoksi väittelijän on hyvä aloittaa valmistautuminen julkaisuprosessiin ajoissa.

Väitöskirjat ja ACTA-sarja 
ACTA-sarjan julkaisulupa-anomus
Julkaisusopimus väitöskirjoille
LUT-yliopistopainon checklist
LUT-yliopiston väitöskirjapohja (Word)
LUT-yliopiston väitöskirjapohja (Latex)
Käsikirjoituksesta väitöskirjaksi     

Yhteydenotot:
dissertations@lut.fi
yliopistopaino@lut.fi