KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot

 

KURKI-hanke oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Kouvolan yksikön, Helsingin yliopiston, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian (Koulutuskeskus Sinoa) sekä Kouvolan Innovation Oy:n yhteishanke (ESR). Kolmivuotinen hanke päättyi joulukuussa 2013. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Kouvolan yksikkö (Palmenia, Sinoa).

LUT Kouvolan osuutena KURKI-projektissa oli tutkia Kiinan markkinoiden mahdollisuuksia, haasteita ja erityispiirteitä Kouvolan alueen yritysten näkökulmasta erityisesti metsä-, energia- ja ympäristösektorilla sekä matkailualalla. Selvitysraportit valmistuivat 2010 vuoden lopulla ja ovat luettavissa hankkeen verkkosivustolta. LUT Kouvola osallistuu lisäksi hankkeen Kiinan kulttuuria, kieltä ja liiketoimintamalleja koskevan KURKI-Diploma -erikoistumisohjelman toteuttamiseen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi LUT Kouvola tuotantotalouden tutkijoiden (Hilmola & Henttu) logistiikka-alan tutkimusraportti Transportation Flows between Northern Europe and Asia: Focus on China valmistui alkuvuodesta 2012.

www.kurki-project.fi

Lisätietoja: Sanna Tomperi, sanna.tomperi(at)lut.fi, p. 040 825 5807

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA