OVeRcoME

OVeRcoME-hankkeen tarkoituksena oli hyödyntää uusinta avoimen innovaation osaamista, kehittää parhaita käytänteitä ja työkaluja raaka-ainealan yrityksille. Hankkeen kohderyhmä oli EIT RawMaterials –yhteisö, ja myöhemmässä vaiheessa koko EIT -yhteisö. Hanke hyödynsi avoimen innovaation 2.0 periaatteita, ja sen tarkoituksena oli kehittää työkaluja, jotka auttoivat RawMaterials –yhteisön yrityksiä hyödyntämään avoimen innovaation lähestymistapaa. Partnerit: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LKAB (Ruotsi), Spinverse Oy. Ohjelma: Call FPA 2016/EIT/EIT Raw Materials, KAVA Type. Hanke kesti 31.3.2018 saakka.

https://eitrawmaterials.eu/project/overcome/

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA