Tutkimus

LUT Kouvolan yksikkö keskittyy tutkimuksessaan kahteen avainalueeseen. Nämä avainalueet ovat:

  • Teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot
  • Rautatielogistiikka

Teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot

Informaatioteknologian järkevä käyttö liiketoiminnan tukemisessa ja teknologialähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä tarjoaa sekä teollisuus- että palveluorganisaatioille runsaasti kasvumahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Osaamisalueen osa-alueita ovat: strateginen yrittäjyys, teknologian johtaminen, innovaatiot sekä päätöksenteon tukeminen ja teknologian liiketoiminapotentiaalin arvioiminen.

Rautatielogistiikka

Kouvolan vahva asema rautatielogistiikan keskuksena tarjoaa yrityksille kasvumahdollisuuksia sekä Aasiaan että Eurooppaan. EU:n kilpailun vapauttaminen kasvattaa rautatielogistiikan ja turvallisuuden merkitystä.

Avainalueet toimivat vahvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa hakien jatkuvasti synergiaa ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kilpailukykymme perustuu laajaan osaajaverkostoon ja voimakkaaseen panostukseen kansainvälisillä markkinoilla. Toimimme myös läheisessä yhteistyössä Kouvolan Kasarminmäen korkeakouluverkoston jäsenten kanssa. Tutkimusalueita ovat: intermodaalikuljetukset, logistiikkajärjestelmien simulointi, logistiikkapalvelut, toimitusketjun johtaminen, kilpailun vapautuminen.

Tutkimuksella palvellaan alueen yritysten tarpeita olemalla linkkinä sekä yliopiston suuntaan että kansainvälisiin verkostoihin. Tutkimusta tehdään korkeakouluverkoston puitteissa muiden alueella toimivien korkeakoulujen, kehitysorganisaatioiden ja yritysten kanssa yhteistyössä. 

LUT Kouvolan tehtävänä on edistää rautatielogistiikkaan liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä sekä yritysten liiketoimintoja ja julkisen sektorin tuottavuutta kehittävää avointa innovaatiotoimintaa.  

Tutkimustietojärjestelmästä löytyy yksityiskohtaista tietoa LUT:n tutkijoista, tutkimushankkeista sekä julkaisuista.

Siirry tutkimustietojärjestelmään

 

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA