Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon tutkimusryhmä keskittyy ohjelmistoinnovaatioihin sekä ohjelmisto- ja tietojärjestelmätyön kehittämiseen ja tehostamiseen. Tutkimuskohteet liittyvät esimerkiksi kehittämisprosessien ja liiketoiminnan suhteeseen, käyttäjäkokemuksiin, teknologisiin ratkaisuihin ja organisaation toimintaan.

Tutkimuksen lähestymistapana on useimmiten empiirinen kenttätutkimus eri toimialojen ohjelmistonkehitysorganisaatioissa. Tällainen tutkimus tapahtuu "real-world"-ympäristössä, esimerkiksi ohjelmistotestauksen ja pelikehityksen olosuhteissa. Ryhmällä on myös käytössään valvotut laboratorio-olosuhteet kontrolloituja kokeita varten käyttäjälähtöisen ohjelmistotuotannon tutkimuksessa, jossa keskitytään käyttäjän tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämiseen.

Vaikka ohjelmistotuotannon tutkimus kohdistuu myös liiketoimintaan, organisaatioihin ja innovaatioihin, tutkimusryhmän tärkein osaamispohja on ohjelmistotuotannon ja tietojärjestelmien kehittämisen teorioihin ja teknologioihin perustuva ohjelmointi sekä ohjelmisto- ja järjestelmäsuunnittelu. Tutkimusryhmä ymmärtää ne kuitenkin myös ihmisorganisaatioiden toimintana, johon liittyy myös organisatorisia ja liiketoiminnallisia kysymyksiä. Näin ollen ryhmän tutkimus kytkeytyy saumattomasti tuotantotalouden muiden tutkimusryhmien toimintaan.

Ota yhteyttä

Professori Kari Smolander
Puh. 040 546 3493
etunimi.sukunimi@lut.fi