LUT Maisteri Highway

AJANKOHTAISTA KESÄLLÄ 2021: Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021-2022 Maisteri Highwayhin päättyi 17.6.2021 klo 15.00. Paikat täytettiin esitietovaatimukset täyttävillä ilmoittautumisjärjestyksessä.

LUT Maisteri Highway on tarkoitettu sinulle, jolla on jo suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja haluat jatkaa opintojasi maisterivaiheessa.

Avoimen yliopiston tekniikan LUT Maisteri Highway -väyläohjelman laajuus on 45 opintopistettä. Opinnot koostuvat kunkin tekniikan alan maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisista ensimmäisen lukuvuoden opinnoista. Tavoite on suorittaa 60 opintopistettä lukuvuoden aikana, mutta minimi on 45 opintopistettä.

Opinnot on suoritettava lukuvuoden 2021-2022 aikana, jotta hakeminen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi on mahdollista Highway –opintojen perusteella.

Opinnot ovat maksullisia: opintopassi lukuvuodelle 2021-22 maksaa 400 €. Passi tulee maksaa kahden viikon sisällä siitä, kun saat tiedon, että sinulla on Highway -paikka.

Ilmoittautuminen ja esitietovaatimukset

Voit ilmoittautua LUT Maisteri Highway –opiskelijaksi alla oleviin tekniikan alan DI-ohjelmiin. Paikat täytetään esitietovaatimukset täyttävillä ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Energiatekniikan EnTeDI (Lappeenranta, Lahti tai Turku), 10 paikkaa
 • Kemiantekniikan Water Technology (Lappeenranta), 10 paikkaa
 • Konetekniikan JeDI (Lappeenranta), 10 paikkaa
 • Konetekniikan MEC (Turku), 10 paikkaa
 • Sähkötekniikan Diodi (Lappeenranta), 10 paikkaa
 • Sähkötekniikan ELEC (Turku tai Lahti), 10 paikkaa
 • Tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation (Lappeenranta), 10 paikkaa
 • Tietotekniikan Software Production Management and Business (Lahti), 10 paikkaa
 • Tuotantotalouden Data-analytiikka päätöksenteossa (Lappeenranta), 3 paikkaa
 • Tuotantotalouden Global Management of Innovation and Technology (Lappeenranta), 5 paikkaa
 • Tuotantotalouden Tuotannon johtaminen (Lappeenranta), 5 paikkaa
 • Ympäristötekniikan Circular Economy (Lahti), 5 paikkaa
 • Ympäristötekniikan Sustainable Science and Solutions (Lappeenranta), 5 paikkaa


Tutustu tarkemmin ohjelmiin ja niiden hakukelpoisuusvaatimuksiin.

Tutustu Maisteri Highwayssa suoritettaviin opintoihin.

Esitietovaatimuksena on saman tai soveltuvan alan alempi suoritettu korkeakoulututkinto. Sitä täyttääkö aiemmin suoritettu tutkinto esitietovaatimukset, tarkastellaan samoilla perusteilla kuin tehtäessä varsinaista opiskelijavalintaa ohjelmaan.

Ilmoittautumisaika

Ilmoittautumisaika alkaa torstaina 10.6.2021 klo 12.00 ja päättyy torstaina 17.6.2021 klo 15.00. Paikat täytetään esitietovaatimukset täyttävillä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli paikat täyttyvät sitä ennen suljetaan ilmoittautumislomake jo aiemmin. Varasijalle voi ilmoittautua hakuajan päättymiseen asti.

Ilmoittautumislomake ja liitteet

Ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake (avautui10.6.2021 klo 12.00 -> sulkeutui 17.6.2021 klo 15.00).
 

 • Mikäli et ole hakenut LUT-yliopiston maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi vuoden 2021 haussa, tulee sinun lähettää kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta osoitteeseen lut.highway@lut.fi mahdollisimman pian tai viimeistään seitsemän vuorokauden sisällä ilmoittautumislomakkeen lähettämisestä.
   
 • Jos et ole vielä valmistunut, mutta kaikki alempaan tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ovat suoritettuna ja valmistut viimeistään 30.6.2021, toimita siitä lut.highway@lut.fi osoitteeseen ilmoittautumisajan päättymiseen eli 17.6.2021 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen antama todistus sekä opintosuoritusote, josta ilmenee kaikki suoritetut ja tutkintoon kuuluvat opinnot.

Ilman näitä määräaikaan mennessä toimitettuja dokumentteja ilmoittautumistasi ei huomioida. Myöhässä saapuneita dokumentteja ei huomioida.

Hyvä tietää

 • LUT Maisteri Highway -väyläohjelmaan voi ilmoittautua vain, mikäli alempi tutkinto on suoritettu ilmoittautumisajan päättymiseen 17.6.2021 mennessä tai jos kaikki alempaan tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ovat suoritettuna ja valmistuu viimeistään 30.6.2021. Jos valmistuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin 30.6.2021 mennessä, on siitä toimitettava ilmoittautumisajan päättymiseen eli 17.6.2021 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen antama todistus sekä opintosuoritusote, josta ilmenee kaikki suoritetut ja tutkintoon kuuluvat opinnot.
   
 • Mikäli olet opiskellut LUT Maisteri Highway'ssa lukuvuonna 2019-20 tai 2020-21, et voi hakea uudelleen LUT Maisteri Highway -väyläohjelmaan.
   
 • LUT Maisteri Highway -väyläohjelmaan ei voi tulla hyväksytyksi, jos sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus maisteritutkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.
   
 • LUT Maisteri Highway -väyläohjelman opiskelija ei ole yliopiston tutkinto-opiskelija. Et siis saa opiskelijakorttia ja siihen liittyviä palveluita ja alennuksia käyttöösi. Et voi myöskään saada opintotukea tai opintolainaa opiskelun rahoittamiseksi.

Tieto hyväksymisestä & Opintopassi

Saat sähköpostitse tiedon siitä, onko sinut otettu Highway -väylään heti, kun esitietovaatimukset on kohdaltasi tarkastettu.

Tämän jälkeen sinulla on kaksi viikkoa aikaa maksaa opintopassi 400€. Mikäli et maksa opintopassia annetussa määräajassa, peruuntuu paikkasi automaattisesti. Maksettua opintopassimaksua ei palauteta.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi LUT Maisteri Highway opintojen perusteella

Hakeminen LUT-yliopiston tutkinto-opiskelijaksi LUT Maisteri Highway opintojen perusteella vuonna 2022 on mahdollista, kun olet suorittanut väyläopinnot valintaperusteiden mukaisesti 15.6.2022 mennessä. Tutustu valintaperusteisiin ja hakemiseen Hakeminen -sivuilla.

Opintojen aloittaminen

Kaikissa ohjelmissa opinnot käynnistyvät orientaatiopäivillä. Opintojen sujuva käynnistyminen edellyttää orientaatiopäivään osallistumista.

Lappeenranta

 • 2.-3.9.2021 Lappeenrannan suomenkieliset maisteriohjelmat
 • 31.8.-3.9.2021 Lappeenrannan englanninkieliset maisteriohjelmat

Lahti

 • 27.8.2021 Lahden suomenkieliset maisteriohjelmat
 • 24.-26.8.2021 Lahden englanninkieliset maisteriohjelmat

Turku

 • 19.-20.8.2021 Turun maisteriohjelmat

Lisätietoja

lut.highway@lut.fi (käytössä vain highway -väyläohjelman ilmoittautumisaikana)
Armi Rissanen puh. 050 473 3553