Siirtovalinta tekniikan aloilla

School of Business and Management

Näitä siirtovalintojen valintaperusteita käytetään toisesta yliopistosta siirtoa LUT:iin hakeville. LUT:n sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT School of Business and Management'n kandidaattiohjelmaan tietotekniikalle tai tuotantotalouteen ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 90 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 55 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 60 opintopistettä
 • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja DI tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden (1.8.2017 - 21.6.2018) 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 21.6.2018 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista.

School of Energy Systems

Näitä siirtovalintojen valintaperusteita käytetään toisesta yliopistosta siirtoa LUT:iin hakeville. Hakija voi tulla valituksi LUT School of Energy Systems'n kandidaattiohjelmaan energiatekniikalle, konetekniikalle, sähkötekniikalle tai ympäristötekniikalle ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on vähintään 50 opintopistettä haun kohteena olevan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
 • Hakijan vaadittavien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden (1.8.2017 - 21.6.2018) 55 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 21.6.2018 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista.

School of Engineering Science

Näitä siirtovalintojen valintaperusteita käytetään toisesta yliopistosta siirtoa LUT:iin hakeville. Hakija voi tulla valituksi LUT School of Engineering Science'n kandidaattiohjelmaan kemiantekniikalle tai laskennalliseen tekniikkaan ja analytiikkaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on vähintään 50 opintopistettä haun kohteena olevan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
 • Hakijan vaadittavien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden (1.8.2017 - 21.6.2018) 55 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 21.6.2018 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava yliopistoon todistus siihen asti suoritetuista opinnoista.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173