Siirtohaku tekniikan aloilla

School of Energy Systems

Näitä siirtohaun valintaperusteita käytetään toisesta yliopistosta siirtoa LUTiin hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT School of Energy Systems'n energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan tai ympäristötekniikan kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on vähintään 50 opintopistettä haun kohteena olevan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
 • Hakijan vaadittavien opintojen (50 op) painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys ja motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden 55 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 15.6. klo 15.00 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistus siihen asti suoritetuista opinnoista ja erillinen selvitys niistä opinnoista, jotka hän toivoo valinnassa huomioitavan ja, joiden tulos on tulossa määräajan puitteissa.

School of Engineering Science

Näitä siirtohaun valintaperusteita käytetään toisesta yliopistosta siirtoa LUTiin hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT School of Engineering Science'n laskennallisen tekniikan tai kemiantekniikan kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on vähintään 50 opintopistettä haun kohteena olevan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
 • Hakijan vaadittavien opintojen (50 op) painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Hakija voi tulla valituksi LUT School of Engineering Science'n tuotantotalouden tai tietotekniikan kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 90 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 55 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä
 • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
 • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
 • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi School of Engineering Science'n siirtohaussa hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden 55 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 15.6. klo 15.00 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistus siihen asti suoritetuista opinnoista ja erillinen selvitys niistä opinnoista, jotka hän toivoo valinnassa huomioitavan ja, joiden tulos on tulossa määräajan puitteissa.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi

Kauppatieteiden suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 150

Tekniikan suomenkieliset valinnat: puh. 0400 295 130

Englanninkielisten ohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi