Laskentatoimen maisteriohjelma 


Kokonaisvaltainen näkemys yritysten toiminnasta ja talouden johtamisesta on korostunut viime vuosina.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään yrityksen talouden toimintaa ja johtamista sekä nopeasti muuttuvan globaalin liiketoimintaympäristön asettamien haasteiden ja mahdollisuuksien yhteyttä talouteen. Tämä vaatii vahvoja analyyttisia taitoja sekä kykyä jäsentää monimutkaisia ilmiöitä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Laskentatoimen osaajana

  • hahmotat ja ymmärrät laajoja yrityskokonaisuuksia ja yrityksen kestävän kilpailuedun ja arvonluonnin näkökulmia;
  • osaat tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota yrityksen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille sekä hyödyntää tätä tietoa strategisessa päätöksenteossa ja johtamisessa;
  • tunnet lainsäädännön sekä vastuullisen liiketoiminnan asettamat vaatimukset ja periaatteet ja otat ne huomioon yrityksen johtamisessa.

Laskentatoimi on liiketaloudellisen osaamisen ydintä, jolla on rajapintoja muihin liiketaloustieteellisiin aloihin. Ohjelmassa perehdyt erityisesti rahoituksen laskentatoimen, johdon laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintoihin.

Laskentatoimen maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet siirtyä työelämään, jossa taloutta ja sen lainalaisuuksia ymmärtäviä asiantuntijoita tarvitaan aina. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

"Erityisen tyytyväinen olen siihen ettei ohjelma tarjoa vain laskentatoimen teknistä osaamista, vaan myös valmiuksia kehittää yritysmaailmaa vastuullisesti pitkällä tähtäimellä."

Nisse Nurmi
KTM, Laskentatoimen maisteriohjelma

Laskentatoimen maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika:
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00