Laskentatoimen maisteriohjelma 


Kokonaisvaltainen näkemys yritysten toiminnasta ja talouden johtamisesta on korostunut viime vuosina.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään yrityksen talouden toimintaa ja johtamista sekä nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamat vaatimukset yrityksen talouden johtamiselle.

On tärkeää ymmärtää nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamat haasteet ja tarjoamat mahdollisuudet sekä huomioida niiden yhteys talouteen. Tämä vaatii vahvoja analyyttisia taitoja ja kykyä jäsentää monimutkaisia ilmiöitä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Laskentatoimen osaajana

  • hahmotat ja ymmärrät laajoja yrityskokonaisuuksia ja yrityksen strategista asemointia arvoverkostossa
  • osaat tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota yrityksen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille ja hyödyntää tätä tietoa strategisessa päätöksenteossa
  • tunnet lainsäädännön asettamat vaatimukset ja otat ne huomioon yrityksen johtamisessa

Ohjelmassa opiskelet laskentatoimen, strategiatutkimuksen ja yritysjuridiikan tieteenalojen opintoja. Valmistuttuasi osaat hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä tuottaa erilaisia analyyseja ja raportteja yrityksen taloudesta johdon ja ulkopuolisten sidosryhmien tarpeisiin.

Laskentatoimen maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava vuosittainen hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020

Ilmasta tehty polttoaine
Lisää videoita LUT YouTubessa »