Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma

Nykyisessä jatkuvasti ja ennakoimattomasti muuttuvassa, globaalissa taloudessa yritysten kestävän kilpailuedun pääasiallinen lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan tilanteiden mukaan.

Tietoon ja osaamiseen perustuva uusi talous vaatii johtamiselta erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä kuin tuotannolliseen kokoon ja tehokkuuteen perustuva kilpailu. Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma tarjoaa malleja ja välineitä, joiden avulla edistetään yrityksen kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman opintokokonaisuus on sinulle, joka haluat ymmärtää syvällisesti tietopääoman roolin tuotannontekijänä. Ohjelmassa opit hahmottamaan monipuolisesti niitä keinoja, joilla voidaan tukea organisaatioiden toimintaa muuttuvassa, verkottuneessa tietotaloudessa.

Ohjelmassa saat valmiuksia ymmärtää, miten tietoa ja inhimillisiä voimavaroja voidaan hyödyntää teknologisen muutoksen ja globaalin kilpailun synnyttämässä tietointensiivisessä liiketoiminnassa. Tietojohtamisen ja johtajuuden opiskelijana pääset edelläkävijäksi ymmärtämään näitä uusia haasteita ja niiden ratkaisuja ja kehität henkilökohtaista kilpailuetuasi. 

"Opinnot ovat antaneet välittömästi uutta buustia uralleni."

Katja Hilska-Keinänen
Opiskelija, Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma on kaksivuotinen ohjelma, joka muodostuu 120 opintopisteen kokonaisuudesta. Syksystä 2019 alkaen ohjelma toteutetaan kokonaan Lahden kampuksella.

Maisteriohjelma on suunniteltu työn ohessa opiskeluun soveltuvaksi. Ohjelman opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi intensiiviopetuksena perjantaisin ja lauantaisin joko lähiopetuksena Lahdessa tai verkko-opetuksena.

Huomautuksena kuitenkin, että lähiopetuksen lisäksi yliopisto-opinnot vaativat merkittävästi itsenäistä opiskelua (esim. harjoitustöiden tekeminen) muinakin aikoina. Myös hyvä englannin kielen taito on eduksi, sillä pääosin luettava materiaali on englanniksi. Lisäksi joidenkin kurssien opetuskielenä on englanti, jolloin esim. harjoitustyöt kirjoitetaan englanniksi.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00