Opintojen sisältö

Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen kesto on kaksi vuotta.

Maisteriohjelman opinnot sisältävät ydin-, syventymis- ja kieliopintoja.

Ydinopinnot (66 op.) sisältävät esimerkiksi organisaation kehittämiseen, muutosjohtamiseen ja strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyviä kursseja. Opiskelet myös organisaatioiden toimintaa muuttuvassa, verkottuneessa tietotaloudessa, yrittäjyyttä ja organisaatioiden oppimista, sekä informaatiojärjestelmiä ja data-analytiikkaa.

Syventymisopinnoissa (48 op.) keskityt sosiaaliseen pääomaan ja luottamukseen, asiantuntijatyön johtajuuteen sekä tietopääoman strategiseen johtamiseen.

Kieliopinnoissa opiskelet yhtä kieltä vähintään 6 op. verran.

Pro-gradu tutkielma (30 op.) on osa syventymisopintoja, ja sen puitteissa pääset pureutumaan tarkemmin johonkin itseäsi erityisesti kiinnostavaan tietojohtamisen ja johtajuuden kysymykseen.

Lue lisää Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman tutkinnon opintosisältöjä vuoden 2020-2021 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Ohjelman opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi intensiiviopetuksena perjantaisin ja lauantaisin Lahdessa. Joissakin tapauksissa intensiiviopetusta voidaan järjestää myös muina arkipäivinä. Perjantain ja lauantain opetus on suurimmassa osassa kursseja klo 10−16/17.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, TIJO

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021