Opintojen sisältö

Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen kesto on kaksi vuotta.

Maisteriohjelman opinnot sisältävät ydin-, syventymis- ja kieliopintoja.

Ydinopinnot (66 op) sisältävät esimerkiksi tietojohtamisen perusteisiin, organisaation kehittämiseen ja muutosjohtamiseen sekä yksilön tietoperustaiseen johtamiseen liittyviä kursseja. Opiskelet myös organisaatioiden toimintaa muuttuvassa, verkottuneessa tietotaloudessa, yrittäjyyttä, organisaatioiden oppimista sekä informaatiojärjestelmiä.

Syventymisopinnoissa (18 op) keskityt mm. sosiaaliseen pääomaan ja luottamukseen sekä tietopääoman strategiseen johtamiseen.

Kieliopinnoissa opiskelet yhtä kieltä vähintään 6 op verran.

Opintojen loppuvaiheessa tehtävässä pro-gradu tutkielmassa (30 op) pääset pureutumaan tarkemmin johonkin itseäsi erityisesti kiinnostavaan tietojohtamisen ja johtajuuden kysymykseen.

Lue lisää Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman tutkinnon opintosisältöjä vuoden 2021-2022 opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Ohjelman opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi intensiiviopetuksena perjantaisin ja lauantaisin joko lähiopetuksena Lahdessa tai verkko-opetuksena. Joissakin tapauksissa intensiiviopetusta voidaan järjestää myös muina arkipäivinä. Perjantain ja lauantain opetus on suurimmassa osassa kursseja klo 10−16/17.

Lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi opinnot vaativat merkittävästi itsenäistä opiskelua muinakin aikoina.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma

Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00