Opintojen sisältö

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insiöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, energiatekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Tutkinnon yleisiä aihepiirejä ovat energiatalous, projektityöskentely, energian hallinta ja energiatehokkuus energian käytön näkökulmasta.

Diplomityö on osa syventymisopintoja ja se on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla osoitat perehtyneesi johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen.

Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Sivuopinnot tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta.

Opiskelija voi halutessaan myös tehdä energiatekniikan syventymisopinnoista isomman kokonaisuuden, jolloin erillisiä sivuopintoja ei vaadita. Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää opiskelijan valitsemia LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.