Opintojen sisältö

Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, energiatekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinnon yleisiä aihepiirejä ovat energiatalous, projektityöskentely, energian hallinta ja energiatehokkuus energian käytön näkökulmasta.

Ydinopinnot (26 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Ydinopintoihin kuuluu myös voimalaitosopin ja kiertotalouden opintoja sekä energiatekniikan alan työharjoittelua.

Syventymisopinnot (vähintään 67 op) sisältävät rakennusten energiatehokkuuden hallinnan, energiatehokkaiden pumppu- ja puhallinjärjestelmien, energiatalouden ja sähkömarkkinoiden opintoja. Lisäksi tehdään energiatekniikan erikoistöitä ja laboratoriotöitä (laboratoriotyöt järjestetään parina intensiivipäivänä Lappeenrannan kampuksella toisena opintovuonna).

Syventymisopintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. EnTeDI -ohjelmaan suositellaan seuraavia etäopiskeltavia sivuopintokokonaisuuksia: Biobased Chemical Engineering, Liiketoimintaosaaminen tai FITechin (Finnish Institute of Technology) tekniikan alan sivuopintokokonaisuuksia www.fitech.io.

Opiskelijalla on mahdollisuus myös hyväksyttää muualla suoritettu sivuopintokokonaisuus DI-tutkintoonsa. HUOM. Opiskelija voi valita energiatekniikan syventymisopinnoista isomman kokonaisuuden ottamalla enemmän vaihtoehtoisia syventäviä opintojaksoja, jolloin erillisiä sivuopintoja ei tarvita tutkintoon.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Tutustu Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelman opintosisältöön opinto-oppaasta.

Opetus ja opiskelu

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelman opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna työn ohessa. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa.

Ohjelman opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusta, kuten videoluentoja, verkossa palautettavia etätehtäviä, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä verkossa ja verkkoseminaareja. Näin sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja oman aikataulun mukaan ajasta ja paikasta riippumatta. 

Ohjelman syventymisopinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna.  Vain muutamia lähiopetuspäiviä lukuvuodessa, noin viisi kertaa syksyllä ja viisi kertaa keväällä, pääsääntöisesti arkipäivisin, järjestetään valitsemallasi paikkakunnalla Lappeenrannassa, Lahdessa tai Turussa (huom. laboratoriokurssit järjestetään aina Lappeenrannassa).

Digitaalisten sivuaineiden tarjonta on kasvamassa. Jos ei olemassa olevasta tarjonnasta löydy sopivia sivuaineita, voit suorittaa pitkän syventymisaineen, jolloin sivuainetta ei tarvitse enää suorittaa. Tällöin valitaan digikursseja siten että tutkinto täyttyy.

Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta, Lahti, Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021