Opintojen sisältö

Konetekniikan JEDI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventävistä opinnoista ja sivuopinnoista.

Ydinopinnot (13 op) sisältävät tutkimusmetodiikkaa, johdanto-opintoja ja Individual Project Work –opintojakson, jossa tutustutaan tieteellisen tutkimuksen tekemisen periaatteisiin. Koko lukuvuoden kestävällä kurssilla tutkimusmetodeja peilataan käytäntöön, aiheeseen, jonka opiskelija on itse valinnut.

JEDI-ohjelmassa opinnot koostuvat syventymisopinnoista (87 op), jotka sisältävät aihepiirejä mm. mekatroniikasta, hitsaustekniikasta, tuotantotekniikasta. Sivuopinnoiksi valitaan yksi 20 op:n laajuinen kokonaisuus pakkaustekniikasta, lasertyöstöstä tai valmistustekniikasta. Sivuopintoihin voidaan sisällyttää tapauskohtaisesti myös erillisellä anomuksella IWE-ohjelman suorituksia tai ammattikorkeakoulujen jatko-opintojaksoja.

Diplomityö (30 op) on osa syventymisopintoja ja se on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla osoitat perehtyneesi johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Voit halutessasi lukea Konetekniikan JEDI-tutkinnon opintosisältöjä lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Konetekniikan JEDI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019