Opintojen sisältö

Konetekniikan DI-ohjelman JEDI opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne johtavat konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, konetekniikan syventymisopinnoista, mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Ydinopinnot (37 op) sisältävät opintoja mm. luotettavuustekniikasta, johtamistaidosta, nykyaikaisten konstruktiomateriaalien valinnasta, tutkimusmetodiikasta, mekatroniikasta ja digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä konetekniikan eri sovellusalueille. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu DI-opinnot aloittava johdatus etäopintoihin -opintojakso.

Syventymisopinnot (50 op) koostuvat opiskelijan oman valinnan mukaan kahdesta 25 op:n syventävästä moduulista, jotka käsittelevät joko digitaalista suunnittelua, robotiikka ja mekatroniikkaa, laserityöstöä ja lisäävää valmistusta (3D-tulostus), hitsaustuotantoa ja hitsausmetallurgiaa, tuotantotekniikkaa, teräsrakenteiden suunnittelua tai komposiitteja ja hybridimateriaaleja.

Vapaasti valittaviin opintoihin (min. 3 op) opiskelija voi sisällyttää haluamiaan opintojaksoja LUTin tarjonnasta; esimerkiksi kieliä, syventävää matematiikkaa tai muiden tekniikan alojen opintoja.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin vuoden 2021/2022 opinto-oppaasta.

Konetekniikan JEDI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00