Opintojen sisältö

Sähkötekniikan DIODI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (30 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä, sähkötekniikan alan työharjoittelua ja kieliopintoja.

Syventymisopinnot (min 71 op) sisältävät opiskelijan valinnan mukaan sähkömarkkinoiden ja -verkkojen, sähkökäyttöjen, säätötekniikan ja automaation tai säätötekniikan ja kommunikaationopintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (0–25 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnot vaaditaan vain sähkömarkkinoiden ja -verkkojen syventymiskohteeseen ja siihen suositellaan liiketoimintaosaamista.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua lukuvuoden 2020–2021 opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021