Opintojen sisältö

Sähkötekniikan DIODI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (24 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä, sähkötekniikan alan työharjoittelua ja kieliopintoja.

Syventymisopinnot (70 - 95 op) sisältävät sähkömarkkinoiden ja -verkkojen, sähkökäyttöjen, tehoelektroniikan, sähköenergian muunnosjärjestelmien ja elektroniikan tuotesuunnittelun opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei erillisiä sivuopintoja vaadita.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua lukuvuoden 2018-2019 opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020