Opintojen sisältö

Sähkötekniikan DIODI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Ydinopinnot (30 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä, sähkötekniikan alan työharjoittelua ja kieliopintoja.

Syventymisopinnot (min 41 op) sisältävät opiskelijan valinnan mukaan sähkömarkkinoiden ja -verkkojen, sähkökäyttöjen, säätötekniikan ja automaation tai säätötekniikan ja kommunikaation opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (0–25 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnot vaaditaan vain sähkömarkkinoiden ja -verkkojen syventymiskohteeseen ja siihen suositellaan liiketoimintaosaamista.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua lukuvuoden 2021–2022 opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00