Opintojen sisältö

Sähkötekniikan DIODI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Sähkötekniikan DI-ohjelma DIODI, Lappeenranta

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (24 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä, sähkötekniikan alan työharjoittelua ja kieliopintoja.

Syventymisopinnot (70 - 95 op) sisältävät opiskelijan valinnan mukaan sähkömarkkinoiden ja -verkkojen, sähkökäyttöjen, tehoelektroniikan, sähköenergian muunnosjärjestelmien, säätötekniikan, sulautettujen järjestelmien tai datan käsittelyn ja IoT:n opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei erillisiä sivuopintoja vaadita.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua lukuvuoden 2019-2020 opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma, Lahti

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (24 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot (72 op) sisältävät tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen, termisen laitesuunnittelun, sähköenergianmuunnosjärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien suunnittelun opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnoissa DIODI-opiskelijat voivat halutessaan laajentaa osaamistaan esimerkiksi sähkömarkkinoihin ja -verkkoihin, koneautomaatioon tai energiatekniikkaan. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUTin tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot (4 op) voivat sisältää mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.
 

Sähkötekniikan DIODI-ohjelma, Lappeenranta, Lahti

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta, Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
2.12.2019–22.1.2020 klo 15:00