Data-analytiikka päätöksenteossa – DI-ohjelma

Datan merkitys liiketoiminnalle on merkittävä. Data mahdollistaa kilpailuedun yritykselle vain, jos analytiikka on tehty oikein.

Analysoinnissa tarvitaan yrityksen talous- ja tuotantodataa sekä yrityksen ulkopuolelta hankittavaa informaatiota.

Elinkeinoelämä tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi, ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Lasse Metso

"Datatalous kasvaa valtavasti ja data-analytiikan osaajat viedään käsistä."

Lasse Metso
Ohjelmajohtaja

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa insinööri (AMK) -tutkinnon tai soveltuvan yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon. Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Koulutuksemme on laadukasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja Pohjoismaiden ensimmäinen ASIIN e.V. -akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö.

Data-analytiikka päätöksenteossa

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021