Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelma

Datan merkitys liiketoiminnalle on merkittävä.

Yhä useampi yritys pyrkii luomaan datalla arvoa ja on matkalla kohti dataohjautuvaa yrityskulttuuria. Data mahdollistaa kilpailuedun yritykselle vain, jos erilaiset datalähteet saadaan hyötykäyttöön ja jos analytiikan työkaluja ja tekniikoita osataan soveltaa tarkoituksenmukaisesti. Talous- ja tuotantodata sekä yrityksen ulkopuolelta hankittava informaatio luovat perustan analytiikalle.

Elinkeinoelämä tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi, ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Lasse Metso

"Datatalous kasvaa valtavasti ja data-analytiikan osaajat viedään käsistä."

Lasse Metso
Ohjelmajohtaja

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa insinööri (AMK) -tutkinnon tai soveltuvan yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon. Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Koulutuksemme on laadukasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja Pohjoismaiden ensimmäinen ASIIN e.V. -akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö.

Data-analytiikka päätöksenteossa

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00