Uramahdollisuudet

Datatalous tarvitsee strategisia osaajia.

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka osaavat hyödyntää dataa päätöksenteossa ja strategiatyössä. Data-analyytikoiden tarve on kasvanut liike-elämässä merkittävästi viime vuosien aikana.

Data-analyytikon työnä on selvittää, miten dataa voidaan hyödyntää yrityksen eduksi. Data-analytiikan osaaja voi analysoida ja visualisoida liiketoiminnan kannalta oleellisia tietoja yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten.

Datan aikakausi tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia ja työnimikkeitä. Myös erilaiset kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.