Uramahdollisuudet

Data-analyytikon työnä on selvittää, miten dataa voidaan hyödyntää yrityksen eduksi. Data-analyytikoiden tarve on kasvanut liike-elämässä merkittävästi viime vuosien aikana.

Datan aikakausi tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia ja työnimikkeitä. Data-analytiikan osaaja voi analysoida ja visualisoida liiketoiminnan kannalta oleellisia tietoja yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten.

Myös erilaiset kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.