Digitaalisen palvelutuotannon -maisteriohjelma

Digitalisaatio ja palvelullistuminen muodostavat yhdessä massiivisen muutosvoiman, joka muokkaa yritysten ja verkostojen liiketoimintaa yli toimialarajojen.

Muutosvauhti on kova, ja yksityiset ja julkiset organisaatiot tarvitsevat uusia osaajia pysyäkseen muutosvauhdissa mukana.

Digitaalisen palvelutuotannon ohjelmassa opit, miten digitalisaatio ja palvelullistuminen muuttavat ja mahdollistavat uusia arvonluonnin malleja liiketoiminnassa. Saat valmiuksia uudistaa yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -logiikoita.

Ohjelmassa opit, miten digitalisaatiota voidaan järkevästi ja tehokkaasti hyödyntää osana uusien älykkäiden palveluiden kehittämistä. Pääset soveltamaan osaamistasi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä teollisten palveluiden toimintaympäristöissä, ja opit ratkaisemaan palvelu- ja teknologiayritysten aitoja ongelmia.

Jouni Koivuniemi

"Liiketoimintalogiikat muuttuvat – Sote-ala ja teollisuus tarvitsevat digitaalisen palvelutuotannon uudistajia."

Jouni Koivuniemi
Ohjelmajohtaja

Koulutus tarjoaa sinulle valmiuksia toimia digitalisoituvan palvelutuotannon ja toimintalogiikan uudistajana yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Työllistyt tyypillisesti asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville. Ohjelmaan voi hakea laajalla tutkintotaustalla (mm. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK, tradenomi, matkailun- ja ravitsemusalan AMK, terveystieteiden kandidaatti tai maisteri, kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri).

Digitaalinen palvelutuotanto

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00